Přeskočit na obsah

Praha 6 — Dotační program — Podpora soutěží a běhů na Šestce II.

Městská část Praha 6 vyhlašuje dotační program Podpora soutěží a běhů na Šestce II.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 31. 3. 2023 do 25. 4. 2023.

Příjemci podpory:

 • OSVČ (fyzické osoby s IČ).
 • Právnické osoby: obchodní společnosti, neziskové organizace (zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy), příspěvkové organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • 1) Soutěže — veškeré jednodenní a vícedenní turnaje, závody, poháry a jiné soutěže v jakémkoliv sportu (max. požadovaná částka 40 tis. Kč).
 • 2) Běhy — veškeré běžecké závody a akce (max. požadovaná částka 30 tis. Kč).
 • Cílem a prioritou programu je:
  • Finančně podpořit otevřené jednorázové sportovní akce (soutěže, běhy) na území MČ Praha 6.
  • Rozšířit stávající nabídku sportovních akcí v Praze 6 nebo iniciovat vznik nových.
  • Podpořit organizace, které sportovní akce pořádaj.í
  • Nabídnout občanům Prahy 6 možnost účasti na jednorázových sportovních akcích, které mj. umožní:
  • podpořit kladný vztah ke sportu,
  • upevňovat zdraví a zdravý životní styl,
  • rozvíjet talent a schopnosti.

Forma a výše podpory:

 • Dotace bude přidělena, splní-li žadatel formální náležitosti a zároveň získá dostatečný počet bodů (viz bod 13.). Její výše bude určena na základě vyhodnocení informací v žádosti. Žadatel uvede všechny povinné údaje v elektronickém formuláři.

Specifika a omezení:

 • Projekty, které získaly finanční podporu, mohou být realizovány v době od 01.07.2023 do 31.12.2023. Přidělené finanční prostředky je nutné využít od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru