Přeskočit na obsah

Dotační program — Asistenční vouchery Ústeckého kraje

Dotace na přípravu a zpracování strategického projektu, resp. zpracování kompletní projektové dokumentace strategického projektu včetně všech relevantních příloh dle podmínek národního (tuzemského) či mezinárodního (zahraničního) programu podpory.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 12. 2021.

Příjemci podpory:

 • Veřejný (veřejnoprávní) subjekt se sídlem, pobočkou, pracovištěm na území Ústeckého kraje.
 • Soukromý (soukromoprávní) subjekt se sídlem, pobočkou, pracovištěm na území Ústeckého kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zajištění týmu pro přípravu a zpracování strategického projektu,
 • zpracování studií, analýz, průzkumu trhu, rešerší, mapování, marketingového průzkumu, expertních posudků, jiné analytické práce, které jsou nutné pro přípravu strategického projektu do stadia realizovatelnosti, příp. budou nebo povedou k přípravě a zpracování povinných příloh žádosti o dotaci do relevantních dotačních programů na národní či evropské úrovni,
 • zpracování studie proveditelnosti, analýzy nákladů a výnosů (cost-benefit analýza – CBA) zpracování technologického a technického řešení,
 • zpracování žádosti o dotaci strategického projektu do relevantních dotačních programů na národní či evropské úrovni,
 • zpracování extenzivní projektové fiše připravené k podání do programu podpory či realizaci strategického projektu z jiných finančních zdrojů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt: 100 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt: 500 000 Kč.
 • Poskytovatel se podílí na úhradě způsobilých nákladů formou neinvestiční dotace maximálně do výše 85 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Doba ukončení realizace projektu: Max. 18 měsíců od zahájení realizace, nejpozději však do 31. 05. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru