Přeskočit na obsah

Dotační program — Inovační voucher — Ústecký kraj

Cílem inovačního voucheru je podpořit inovační potenciál malých a středních podniků.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 15. 1. 2024 do 30. 9. 2024.

Příjemci podpory:

 • Dotace může být poskytnuta žadateli, který splňuje následující podmínky:
  • a) je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba,
  • b) má sídlo, pobočku nebo provozovnu, nebo místo podnikání (v případě, že je žadatel OSVČ) na území Ústeckého kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem inovačního voucheru je podpořit inovační potenciál malých a středních podniků. Podpora je zaměřena především na vývoj, testování a tvorbu nových produktů a zlepšování funkčnosti stávajících produktů a pořízení výrobních zařízení související s inovovaným produktem. Podporovanou aktivitou je také nákup služeb, které žadatel potřebuje pro své inovační aktivity. Zároveň lze podpořit i tvorbu účelových pracovních míst v oblasti inovací.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 1 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 50 000 Kč.
 • Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 80 % celkových způsobilých výdajů, případně může být poskytnuta do výše, kterou umožňují pravidla pro podporu de minimis.

Specifika a omezení:

 • Délka realizace projektu je maximálně 12 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru