Přeskočit na obsah

Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportu

Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu je podpora rozvoje sportu na území Jihočeského kraje v souladu se schválenými konkrétními opatřeními, které jsou obsaženy ve strategických dokumentech Jihočeského kraje.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí je v termínu od 11. 1. 2021 od 00:00 hodin 22. 1. 2021 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Organizace se sídlem na území Jihočeského kraje, které mají jako hlavní činnost provozování sportovních a tělovýchovných činností, a vyvíjejí činnost podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nebo podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech; subjekty se sídlem mimo území Jihočeského kraje mohou žádat pouze pro ty své organizační jednotky, které mají sídlo na území Jihočeského kraje.
 • Obce včetně dobrovolných svazků obcí se sídlem na území Jihočeského kraje.
 • Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení se sídlem v Jihočeském kraji vyjma právnických osob zřizovaných Jihočeským krajem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření č. 1: Rekonstrukce a opravy objektů sportovišť a zázemí.
 • Opatření č. 2: Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí.
 • Opatření č. 3:Veřejně přístupné sportovní aktivity.
 • Opatření č. 4: Přebory Jihočeského kraje.
 • Opatření č. 5: Aktivity sportovců se zdravotním postižením.
 • Opatření č. 6: Mezinárodní aktivity v oblasti sportu.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka, která je pro výzvu dotačního programu na rok 2021 k dispozici, činí 35,0 mil. Kč.
 • Opatření č. 1: Min – max. výše grantu 300 tis. – 2 mil. Kč.
 • Opatření č. 2: Min – max. výše grantu 50 tis.  – 150 tis. Kč.
 • Opatření č. 3: Min – max. výše grantu 10 tis. – 100 tis. Kč.
 • Opatření č. 4: Min – max. výše grantu 10 tis. – 50 tis. Kč.
 • Opatření č. 5: Min – max. výše grantu 10 tis. – 50 tis. Kč.
 • Opatření č. 6: Min – max. výše grantu 15 tis. – 60 tis. Kč.
 • Min. požadovaná spoluúčast žadatele je 20 %.

Specifika a omezení:

 • žadatel může podat do každého opatření maximálně jednu žádost s výjimkou subjektů zastřešujících minimálně 5 organizačních jednotek bez právní subjektivity zřízených v rámci jedné právnické osoby s právní subjektivitou (nevztahuje se na právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení), tyto subjekty mohou podat do každého opatření maximálně 3 žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru