Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportu

shutterstock_154454747.jpg
Share Button

Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu je podpora rozvoje sportu na území Jihočeského kraje v souladu se schválenými konkrétními opatřeními, které jsou obsaženy ve strategických dokumentech Jihočeského kraje.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí je v termínu od od 2. 1. 2020 – do 17. 1. 2020 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Organizace se sídlem na území Jihočeského kraje, které mají jako hlavní činnost provozování sportovních a tělovýchovných činností, a vyvíjejí činnost podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nebo podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech; subjekty se sídlem mimo území Jihočeského kraje mohou žádat pouze pro ty své organizační jednotky, které mají sídlo na území Jihočeského kraje.
 • Obce včetně dobrovolných svazků obcí se sídlem na území Jihočeského kraje.
 • Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení se sídlem v Jihočeském kraji vyjma právnických osob zřizovaných Jihočeským krajem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření č. 1: Rekonstrukce a opravy fotbalových hřišť a atletických stadionů investičního nebo neinvestičního charakteru.
 • Opatření č. 2: Opatření č. 2: Rekonstrukce a opravy zázemí sportovišť investičního nebo neinvestičního charakteru.
 • Opatření č. 3: Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí investičního nebo neinvestičního charakteru.
 • Opatření č. 4: Veřejně přístupné sportovní aktivity s převahou zaměření na mládež (neinvestičního charakteru).
 • Opatření č. 5: Přebory Jihočeského kraje (neinvestičního charakteru).
 • Opatření č. 6: Aktivity sportovců se zdravotním postižením (neinvestičního charakteru).
 • Opatření č. 7: Mezinárodní aktivity v oblasti sportu (neinvestičního charakteru).

Forma a výše podpory:

 • Opatření č. 1: Min – max. výše grantu 100 tis. – 1 mil. Kč.
 • Opatření č. 2: Min – max. výše grantu 50 tis.  – 800 tis. Kč.
 • Opatření č. 3: Min – max. výše grantu 20 tis. – 100 tis. Kč.
 • Opatření č. 4: Min – max. výše grantu 10 tis. – 100 tis. Kč.
 • Opatření č. 5: Min – max. výše grantu 10 tis. – 50 tis. Kč.
 • Opatření č. 6: Min – max. výše grantu 15 tis. – 50 tis. Kč.
 • Opatření č. 7: Min – max. výše grantu 10 tis. – 50 tis. Kč.
 • Min. požadovaná spoluúčast žadatele je 20 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat do každého opatření maximálně jednu žádost s výjimkou subjektů zastřešujících minimálně 5 organizačních jednotek bez právní subjektivity zřízených v rámci jedné právnické osoby s právní subjektivitou (nevztahuje se na právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení), tyto subjekty mohou podat do každého opatření maximálně 3 žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>