Přeskočit na obsah

Dotační program Kotlíkové dotace v Karlovarském kraji

Účelem dotačního programu je podpora výměny stávajících zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech, v bytových jednotkách bytových domů, či v trvale obývaných stavbách pro rodinnou rekreaci za nové, nízkoemisní zdroje tepla s cílem zlepšit kvalitu ovzduší v Karlovarském kraji.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. 8. 2023 (od 10:00) do 30. 8. 2024 (do 24:00).

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba, která je na území Karlovarského kraje vlastníkem či spoluvlastníkem: 
  • rodinného domu,
  • bytové jednotky v bytovém domě,
  • trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci.
 • Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně,
 • Žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu).

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem dotace je výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za: 
  • kotel spalující výhradně biomasu;
  • tepelné čerpadlo.

Forma a výše podpory:

 • Dotaci lze žadateli přiznat ve výši 95 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu, a to s následující maximální hranicí dotace: 
  • Kotel na biomasu maximální výše dotace 130 000 Kč;
  • Tepelné čerpadlo maximální výše dotace 180 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může požádat poskytovatele dotace o poskytnutí zálohy ve výši 60 % schválené dotace, která bude žadateli uvolněna za podmínek stanovených v kapitole 11. Zbylá část dotace bude vyplacena na základě proběhlé realizace výměny zdroje tepla a uhrazení faktur ze strany konečného uživatele.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru