Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Dotační program Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva

shutterstock_61596922.jpg
Share Button

Cílem programu je prostřednictvím náhrady stávajících nevyhovujících zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje snížit emise znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností a tím zlepšit kvalitu ovzduší. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí je od 10. dubna 2019, žádosti bude možné v elektronické aplikaci odesílat od 10:00 hodin dne 13. května 2019 do 30. 10. 2020 do 11:00 h.

Příjemci podpory:

 • Příjemci dotací (konečnými uživateli) budou fyzické osoby, které jsou vlastníky / spoluvlastníky rodinných domů / bytových jednotek na území Moravskoslezského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje:
  • tepelné čerpadlo.
  • automatický kotel pouze na biomasu (např. štěpka, peletky).
  • kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním (např. kusové dřevo).
  • plynový kondenzační kotel.

Forma a výše podpory:

 • 80 % ze způsobilých výdajů, maximálně 120 000 Kč v případě pořízení tepelného čerpadla.
 • 80 % ze způsobilých výdajů, maximálně 120 000 Kč v případě pořízení automatického kotle pouze na biomasu.
 • 80 % ze způsobilých výdajů, maximálně 100 000 Kč v případě pořízení kotle pouze na biomasu s ručním přikládáním.
 • 75 % ze způsobilých výdajů, maximálně 95 000 Kč v případě pořízení plynového kondenzačního kotle.

Specifika a omezení:

 • Uznatelné jsou náklady na:
 • výměnu zdroje tepla a s tím související stavební úpravy,
 • novou otopnou soustavu nebo její úpravu,
 • akumulační nádobu, kombinovaný bojler, zásobník TUV,
 • zkoušky a testy související s uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání (uvedení kotle do provozu, spalinové cesty apod.). Výdaj je uznatelný pouze do data uvedení zdroje tepla do trvalého provozu.
 • Projektovou dokumentaci (není podmínkou).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>