Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Dotační program MČ Praha 10 na podporu dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin

shutterstock_155219123.jpg
Share Button

Finanční podpora rodin, které pečují o dítě z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením, spočívající ve finanční kompenzaci části nákladů, vzniklých v souvislosti se skutečností, že dítě s těžkým zdravotním postižením plní školní docházku denní formou.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotaci za 2. pololetí školního roku 2019/2020 od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020.

Příjemci podpory:

 • Způsobilým žadatelem o dotaci v rámci dotačního programu je fyzická osoba, která splňuje současně tyto podmínky:
  • a. k prvnímu dni rozhodného období nedosáhla věku 18 let,
  • b. v rozhodném období měla trvalý pobyt na území MČ Praha 101 a tato skutečnost trvá ke dni podání žádosti o dotaci,
  • c. v rozhodném období – alespoň po jeho část – byla držitelem platného průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP/P,
  • d. v rozhodném období plnila školní docházku denní formou a za toto období nemá více než 15 neomluvených hodin.
 • Za nezletilého žadatele podává žádost zákonný zástupce.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace je určena jako částečná kompenzace nákladů, které oprávněnému žadateli vznikly v důsledku skutečnosti, že byl v rozhodném období osobou se zdravotním postižením – držitelem platného průkazu ZTP/P a současně v tomto období plnil školní docházku denní formou. Dotace bude poskytnuta oprávněnému žadateli jako paušální částka v případě, že splní všechny podmínky, stanovené dotačním programem.

Forma a výše podpory:

 • Částka 1 500 000 Kč představuje předpokládaný celkový objem peněžních prostředků, vyčleněných v rozpočtu MČ Praha 10 na dotační program.
 • 1. Pokud způsobilý žadatel plnil v rozhodném období školní docházku denní formou ve škole, která se specializuje na práci s dětmi se zdravotním postižením, činí výše dotace při splnění všech podmínek dotačního programu 20 000 Kč.
 • 2. Pokud způsobilý žadatel plnil v rozhodném období školní docházku denní formou ve škole, která není zřízena jako škola se specializací na práci s dětmi se zdravotním postižením, činí výše dotace při splnění všech podmínek dotačního programu 25 000 Kč.
 • 3. V případě, že způsobilý žadatel změnil v průběhu jednoho rozhodného období typ školy, tj. po část rozhodného období navštěvoval školu, která se specializuje na práci s dětmi se zdravotním postižením a po část téhož rozhodného období navštěvoval školu, která není zřízena jako škola se specializací na práci s dětmi se zdravotním postižením, činí výše dotace při splnění všech podmínek dotačního programu za toto rozhodné období částku 25 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žádost o dotaci s přílohami v jednom podepsaném originále lze podat ve stanoveném termínu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně.
 • Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 1 dotačního programu. Formulář je k dispozici na webu MČ Praha 10 www.praha10.cz.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>