Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Dotační program města České Budějovice na podporu cestovního ruchu

previewsamson-0494
Share Button

Dotace na rozšíření turistické nabídky a zavedení produktů cestovního ruchu zaměřených na podporu a rozvoj zážitkové, vzdělávací a konferenční turistiky. Cílené jsou zejména oblasti gastronomie, netradičních aktivit, poznávání města, aktivit pro rodiny s dětmi; podpořeny mohou být moderní i tradiční zážitkové aktivity (např. zatraktivnění průvodcovských služeb, turistická nabídka pro handicapované, turistické slevové pasy apod.)

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 02. 01. 2020 do 03. 02. 2020.

Příjemci podpory:

 • Nepodnikatelské subjekty:
  • neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy), organizace zřizované nebo zakládané městem, zájmová sdružení právnických osob, hospodářská a agrární komora aj.
 • Podnikatelské subjekty.
 • Podnikatelé.

Typy podporovaných projektů:

 • Rozšíření turistické nabídky a zavedení produktů cestovního ruchu zaměřených na podporu a rozvoj zážitkové, vzdělávací a konferenční turistiky. Cílené jsou zejména oblasti gastronomie, netradičních aktivit, poznávání města, aktivit pro rodiny s dětmi; podpořeny mohou být moderní i tradiční zážitkové aktivity (např. zatraktivnění průvodcovských služeb, turistická nabídka pro handicapované, turistické slevové pasy apod.); podmínkou je zajištění dostatečné marketingové podpory projektu, a to i mimo region. Podmínkou je také spolupráce s TIC České Budějovice a propagace akce ve spolupráci s destinační společností Českobudějovicko-Hlubocko, z. s.
 • Projekty akcelerace turistického potenciálu vodních toků v k. ú. České Budějovice, např. prodloužení vodácké cesty do Českých Budějovic, vybudování vodácké základny, eventy pro vodáky a násl. navázání dalších služeb ve městě na vodáckou tematiku a podpora činnosti na Malši a slepém rameni Vltavy. Podmínkou je také spolupráce s TIC České Budějovice a propagace akce ve spolupráci s destinační společností Českobudějovicko-Hlubocko, z. s.
 • Podpora projektů zvyšujících návštěvnost města v období následujících tradičních svátků – masopustní období, předvelikonoční a velikonoční období, posvícenské martinské období a v mimosezonním období. Podmínkou je také spolupráce s TIC České Budějovice a propagace akce ve spolupráci s destinační společností Českobudějovicko-Hlubocko, z. s.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 30 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Nepodnikatelské subjekty (min. spoluúčast 10%).
 • Podnikatelské subjekty (min. spoluúčast 50%).
 • Podnikatelé (min. spoluúčast 50%).

Specifikace a omezení:

 • Každý projekt a každá celoroční činnost mohou být financovány pouze v rámci jedné oblasti dotačního programu z rozpočtu města České Budějovice.

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>