Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Dotační program města České Budějovice na podporu cestovního ruchu

previewsamson-0494
Share Button

Dotační program na podporu zvýšení významu turistické destinace Českých Budějovic a prodloužení doby pobytu návštěvníků města, tj. podpora, která bude naplňovat cíle a činnosti oblasti cestovního ruchu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 03. 01. 2022 do 04. 02. 2022.

Příjemci podpory:

 • Nepodnikatelské subjekty:
  • neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy), organizace zřizované nebo zakládané městem, zájmová sdružení právnických osob, hospodářská a agrární komora aj.
 • Podnikatelské subjekty.
 • Podnikatelé.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora cestovního ruchu ve městě České Budějovice vychází z předpokladu nevyužitého potenciálu cestovního ruchu jako ekonomického odvětví. V současné době převažují jednodenní návštěvníci a odvětví cestovního ruchu na území města jen pozvolna získává na významu. Prodloužení doby pobytu návštěvníků města, a s tím související růst tržeb poskytovatelů služeb v cestovním ruchu, má zásadní význam pro zvyšování ekonomického rozvoje města a v konečném důsledku pro zvyšování kvality života obyvatel města. Cesta ke zvýšení příjmů z cestovního ruchu vede přes soustavné zvyšování atraktivity města jako turistické destinace a zvýšení konkurenceschopnosti nabízených služeb.
 • Dotační program v roce 2022 je zaměřen na:
  • Zlepšování turistické nabídky v cestovním ruchu:
   • Rozšíření turistické nabídky, aktivit ve městě a jejich propagace.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 30 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Nepodnikatelské subjekty (min. spoluúčast 10%).
 • Podnikatelské subjekty (min. spoluúčast 50%).
 • Podnikatelé (min. spoluúčast 50%).

Specifikace a omezení:

 • Každý projekt a každá celoroční činnost mohou být financovány pouze v rámci jedné oblasti dotačního programu z rozpočtu města České Budějovice.

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>