Přeskočit na obsah

Dotační program města České Budějovice na podporu cestovního ruchu

Dotační program na podporu zvýšení významu turistické destinace Českých Budějovic a prodloužení doby pobytu návštěvníků města, tj. podpora, která bude naplňovat cíle a činnosti oblasti cestovního ruchu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 02. 01. 2024 do 01. 02. 2024.

Příjemci podpory:

 • Nepodnikatelské i podnikatelské subjekty (podnikatelé):
  •  Nepodnikatelské subjekty (min. spoluúčast 10 %), osoby neuvedené níže jako podnikatelské subjekty a podnikatelé, zejména neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy), organizace zřizované nebo zakládané městem, zájmová sdružení právnických osob, hospodářská a agrární komora aj.
 • Podnikatelské subjekty — podnikatelé (min. spoluúčast 50 %), tj. osoby ve smyslu ustanovení § 420 a § 421 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora cestovního ruchu ve městě České Budějovice vychází z předpokladu nevyužitého potenciálu cestovního ruchu jako ekonomického odvětví. V současné době převažují jednodenní návštěvníci a odvětví cestovního ruchu na území města jen pozvolna získává na významu. Prodloužení doby pobytu návštěvníků města, a s tím související růst tržeb poskytovatelů služeb v cestovním ruchu, má zásadní význam pro zvyšování ekonomického rozvoje města a v konečném důsledku pro zvyšování kvality života obyvatel města. Cesta ke zvýšení příjmů z cestovního ruchu vede přes soustavné zvyšování atraktivity města jako turistické destinace a zvýšení konkurenceschopnosti nabízených služeb.
 •  Dotační program v roce 2024 je zaměřen na zkvalitnění a rozšíření turistické nabídky v cestovním ruchu, vč. produktů, aktivit a jejich propagace.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků pro rok 2024: 1 850 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Nepodnikatelské subjekty (min. spoluúčast 10%).
 • Podnikatelské subjekty (min. spoluúčast 50%).
 • Podnikatelé (min. spoluúčast 50%).

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru