Přeskočit na obsah

Dotační program města České Budějovice na podporu kultury

Dotace na podporu kulturních aktivit na území města České Budějovice a zkvalitnění kulturního vyžití občanů a návštěvníků města Českých Budějovice.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 14. prosince 2023 do 7. ledna 2024.

Příjemci podpory:

 • Nepodnikatelské subjekty, nestátní neziskové organizace např. zájmová sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní a náboženské společnosti (pokud poskytují kulturní služby), nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace, fyzický nepodnikatelský subjekt), jejich dosavadní činnost či statut je orientován na aktivity v oblasti kultury.
 • Oprávněným žadatelem je osoba (fyzická, právnická podnikatelská i nepodnikatelská).
 • Podnikatelské subjekty — podnikatelé.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora jednotlivých či dlouhodobě se opakujících kulturních projektů nekomerčního charakteru, které svým významem zvyšují prestiž města České Budějovice jako kulturního centra Jihočeského kraje.
 • Podpora nekomerčních místních kulturních aktivit s důrazem na podporu celoročních činností místních kulturních organizací zaměřených převážně na činnost dětí, mládeže a seniorů.
 • Opatření 1 – Celoroční činnost místních kulturních organizací (příspěvek).
 • Opatření 2 – Reprezentace města (příspěvek).
 • Opatření 3 – Kulturní projekty (grant).
 • Opatření 4 – Klubová scéna (příspěvek).
 • Opatření 5 – Publikace (grant).

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace: 
  • Celoroční činnost – 10 000 — 400 000 Kč.
  • Reprezentace města – 10 000 — 100 000 Kč.
  • Kulturní projekty – 10 000 — 400 00 000 Kč.
  • Klubová scéna – 10 000 — 150 000 Kč.
  • Publikace – 51 000 — 200 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast financování projektu pro žadatele o dotaci je: 
  • 10 % z uznatelných nákladů projektu u nepodnikatelských subjektů a u podnikatelských subjektů.
  • 30 % z uznatelných nákladů projektu u podnikatelských subjektů v OP 4.

Specifika a omezení:

 • Výzva se týká území města České Budějovice.
 • Jeden žádající subjekt může v tomto dotačním programu napříč opatřeními podat max. 3 žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru