Přeskočit na obsah

Dotační program města České Budějovice na podporu kultury

Dotace na podporu jednotlivých či dlouhodobě se opakujících kulturních akcí nekomerčního charakteru, které svým významem zvyšují prestiž města České Budějovice jako kulturního centra Jihočeského kraje

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat do 17. 04. 2020.

Příjemci podpory:

 • Nepodnikatelské subjekty, nestátní neziskové organizace např. zájmová sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní a náboženské společnosti (pokud poskytují kulturní služby), nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace, fyzický nepodnikatelský subjekt), jejich dosavadní činnost či statut je orientován na aktivity v oblasti kultury.
 • Oprávněným žadatelem je osoba (fyzická, právnická podnikatelská i nepodnikatelská).
 • Podnikatelské subjekty — podnikatelé.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora nekomerčních místních kulturních aktivit s důrazem na podporu celoročních činností místních kulturních organizací zaměřených převážně na činnost dětí, mládeže a seniorů.
 • Podpora jednotlivých či dlouhodobě se opakujících kulturních akcí nekomerčního charakteru, které svým významem zvyšují prestiž města České Budějovice jako kulturního centra Jihočeského kraje.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace: 
  • Celoroční činnost – 10 000 — 50 000 Kč.
  • Reprezentace města – 10 000 — 50 000 Kč.
  • Kulturní projekty – 10 000 — 400 00 000 Kč.
  • Klubová scéna – 10 000 — 50 000 Kč.
  • Publikace – 50 000 Kč — 150 000 Kč.
  • Kulturní projekty — 20 000 Kč — 50 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast financování projektu pro žadatele o dotaci je:
 • 10 % z uznatelných nákladů projektu u nepodnikatelských subjektů a u podnikatelských subjektů (mimo opatření č. 4);
 • 20 % z uznatelných nákladů projektu u opatření č. 4 – Klubová scéna.

Specifika a omezení:

 • Výzva se týká území města České Budějovice.
 • Nepodporované aktivity v rámci DP 2020 jsou gastronomické akce a vzdělávací kurzy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru