Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Dotační program města České Budějovice na podporu „na podporu ochrany životního prostředí“

Zlepsovani-stavu-prirody-a-krajiny-15-150x150
Share Button

Statutární město České Budějovice vyhlašuje dotační program na podporu ochrany životního prostředí v roce 2020. Cílem je ochrana nejen životního prostředí, ale také živočichů, žijících v naší blízkosti (obojživelníci, ptáci, motýli,…) včetně podpory chovu včel na Českobudějovicku se související osvětou pro širokou veřejnost.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí bude probíhat elektronickou formou od 4. 2. 2020 do 4. 3. 2020.

Příjemci podpory:

 • Nepodnikatelské subjekty, fyzický nepodnikatelský subjekt, osoby neuvedené níže jako podnikatelské subjekty, zejména nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy), školy a školská zařízení, organizace zřizované nebo zakládané městem, zájmová sdružení právnických osob, obce.
 • Podnikatelské subjekty a podnikatelé, kteří jsou vymezeni  v § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 90/2012  Sb. o obchodních společnostech a družstvech.

Typy podporovaných projektů:

 • Oslavy svátků Země i živočichů, například: Den mokřadů, Den vody, Den meteorologie, Den ptactva, Den Země, Den laboratorních zvířat, Den ptačího zpěvu, Den národních parků, Den otevírání studánek, Den životního prostředí, Den květů, Den ochrany ozónové vrstvy, Den bez aut, Den hospodářských zvířat, Den ochrany zvířat, Den stromů, Den biologické rozmanitosti, Úklid Země v akci 72 hodin a další; Zorganizovat výlety za poznáváním přírody a živočichů nebo výchovné pobyty v přírodě; výukové programy, pořádání soutěží o životním prostředí; zájmové kroužky dětí, mládeže i dospělých; Možnost vybudování naučné stezky nebo zajištění údržby stávajících naučných stezek;
 • Pořádat akce na záchranu živočichů (např. obojživelníků, včel a užitečného hmyzu, ryb, netopýrů, ježků, motýlů atd.);
 • Poradenství pro obyvatele na rozmanitá ekologická témata; besedy s občany; Vydávání tiskovin s tématikou ochrany přírody a zvířat (omalovánky, pohádky, říkanky, pexesa, pracovní listy…);
 • Práce ve stávajících přírodních zahradách nebo budování nových zahrad; Aktivity podnikané včelaři sloužící ke vzdělávání, též k obnově chovu včel (zahrnuje obnovu a modernizaci včelařského vybavení) a také podpora opatření vedoucích ke zlepšení dostupnosti nektaru a pylu pro včely a jiný hmyz;
 • Péče o vzácné přírodní lokality ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností magistrátu města České Budějovice.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace je 1 600 000 Kč.
 • Výše poskytnuté dotace:
  • minimální výše dotace nestanovena,
  • maximální výše dotace 100 000 Kč.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>