Přeskočit na obsah

Dotační program města České Budějovice na podporu památkové péče

Dotace na zachování a obnovu kulturních památek a zvýšení atraktivity města České Budějovice mohou žádat vlastníci kulturních památek do 1. 8. 2017.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze podávat od 27. června do 1. srpna 2017.

Příjemci podpory:

  • Vlastníci kulturních památek, které se nacházejí v katastrálním území města České Budějovice a zároveň mimo území městské památkové rezervace České Budějovice a vlastníci ostatních objektů v městské památkové rezervaci České Budějovice (nepodnikatelské i podnikatelské subjekty).

Typy podporovaných projektů:

  • Opatření 2: dodavatelsky provedené zajištění, konzervaci nebo restaurování umělecko- řemeslných prvků ve veřejně přístupných prostorách objektu (zábradlí, mříže, výtahy, schodiště, štuky, malby, osvětlovadla, dlažba, vnitřní dveře, stropy, vitraje, leptané sklo, varhany, oltáře a další významné umělecko-řemeslné prvky). Dodavatelsky provedené zajištění, konzervaci nebo restaurování movitých kulturních památek zapsaných ve státním seznamu ÚSKP a které jsou umístěny ve veřejně přístupných prostorách.

Forma a výše podpory:

  • Opatření 2: výše dotace na projekt od 1 000 do 250 000 Kč.
  • Minimální spoluúčast financování projektu pro žadatele o dotaci je: 10 % z uznatelných nákladů projektu u nepodnikatelských subjektů; 40 % z uznatelných nákladů projektu u podnikatelských subjektů.

Specifika a omezení:

  • V rámci dotačního programu jsou podporované pouze aktivity, na které je vydáno Závazné stanovisko Odboru památkové péče magistrátu města České Budějovice dle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v aktuálním znění.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“7713”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru