Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Dotační program města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit

Share Button

Dotace na rozvoj pravidelné zájmové činnosti dětí a mládeže na území města České Budějovice s cílem udržení stávající činnosti organizací, zabývajících se volnočasovou aktivitou dětí a mládeže i podporu nově vzniklých.

Příjem žádostí:

 • Termín příjmu žádostí je od 1. 2. 2020 do 1. 3. 2020.

Příjemci podpory:

 • Opatření č. 1 (jedná se o nepodnikatelské subjekty)
  • Oprávněnými žadateli jsou: spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní a náboženské společnosti, školská právnická osoba – nezisková, nadace a nadační fondy zabývající se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže na území města České Budějovice.
 • Opatření č. 2  a č. 3 (jedná se o nepodnikatelské i podnikatelské subjekty)
  • Oprávněnými žadateli jsou: občanská sdružení, spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní a náboženské společnosti, školská právnická osoba, nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace, fyzické i právnické osoby zabývající se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže na území města České Budějovice.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření č. 1: Příspěvek na celoroční činnost.
  • Údržba a provoz kluboven a prostor pro volnočasovou činnost.
  • Vybavení kluboven a prostor pro volnočasovou činnost.
  • Účast na různých akcích a soutěžích pořádaných pro děti a mládež.
  • Organizace a realizace projektů pro organizované i neorganizované děti a mládež směřující k rozšíření nabídky volnočasových činností a podporu péče o talenty.
  • Volnočasové aktivity pro handicapovanou mládež.
 • Opatření č. 2: Příspěvek na jednorázové akce.
  • Pořádání sportovních her, turnajů, závodů a festivalů a jejich účast na nich.
  • Pořádání víkendových výprav mimo České Budějovice.
  • Pořádání různých krátkodobých (max. 5 denních) akcí pro děti a mládež a jejich účast na nich (výlety, soutěže, soustředění…).
 • Opatření č. 3: Příspěvek na příměstské tábory.
  • Pořádání jednotlivých příměstských táborů v období jarních a letních prázdnin.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí 4 mil. Kč.
 • Opatření č. 1: Dotace se poskytuje ve výši 20 000 – 100 000 Kč. Minimální spoluúčast žadatele je 10 % (pouze pro nepodnikatelské subjekty).
 • Opatření č. 2: Dotace se poskytuje ve výši 5 000 – 20 000 Kč. Minimální spoluúčast žadatele je 10 % (pro nepodnikatelské subjekty) a 40 % (podnikatelské subjekty).
 • Opatření č. 3: Dotace se poskytuje ve výši 10 000 – 50 000 Kč. Minimální spoluúčast žadatele je 10 % (pro nepodnikatelské subjekty) a 40 % (podnikatelské subjekty).

Specifika a omezení:

 • Každý projekt, a každá celoroční činnost mohou být financovány pouze v rámci jedné oblasti dotačního programu z rozpočtu města České Budějovice.
 • Žadatel je oprávněn v rámci Opatření č. 3, pokud pořádá v průběhu letních prázdnin více po sobě jdoucích turnusů, podat pouze jednu žádost, ve které bude specifikovat termíny jednotlivých běhů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>