Přeskočit na obsah

Dotační program města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit

Město České Budějovice bude podporovat rozvoj pravidelné zájmové činnosti dětí a mládeže na území města České Budějovice s cílem udržení stávající činnosti organizací, zabývajících se volnočasovou aktivitou dětí a mládeže i podporu nově vzniklých.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. února do 1. března 2024.

Příjemci podpory:

 • Opatření č. 1 (jedná se o nepodnikatelské subjekty).
  • Oprávněnými žadateli jsou: spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní a náboženské společnosti, školská právnická osoba — nezisková, nadace a nadační fondy zabývající se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže na území města České Budějovice.
 • Opatření č. 2 a 3 (jedná se o nepodnikatelské i podnikatelské subjekty).
  • Oprávněnými žadateli jsou: spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní a náboženské společnosti, školská právnická osoba, nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace, fyzické i právnické osoby zabývající se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže na území města České Budějovice.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotační program v roce 2024 je zaměřen na:
  • cíl 1 podporu činnosti stávajícím i nově vzniklým organizacím, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a mládeže do 18 let,
  • cíl 2 podporu činnosti organizacím poskytujícím volnočasové aktivity handicapovaným dětem a mládeži do 18 let.
 • Opatření č. 1 :    Příspěvek na celoroční činnost.
 • Opatření č. 2 :    Příspěvek na příměstské tábory.
 • Opatření č. 3 :    Příspěvek na příměstské tábory se sportovním zaměřením.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace dotačního programu pro oblast volnočasových aktivit na rok 2024  činí:  5 300 000  Kč.
 • Opatření č. 1 — min. 20 tis. Kč, max. 100 tis. Kč, min. spoluúčast žadatele činí 10 % pouze pro nepodnikatelské subjekty.
 • Opatření č. 2 — min. 10 tis. Kč, max. 50 tis. Kč, min. spoluúčast žadatele činí 10 % pouze pro nepodnikatelské subjekty, 40 % pro   podnikatelské subjekty.
 • Opatření č. 3 — min. 10 tis. Kč, max. 50 tis. Kč, min. spoluúčast žadatele činí 10 % pouze pro nepodnikatelské subjekty, 40 % pro   podnikatelské subjekty.

Specifika a omezení:

 • Pro příspěvky na celoroční činnost platí: vynaloženy byly nejdříve 1. 1. 2024 a nejpozději 31. 12. 2024, uhrazeny musí být nejpozději k  31. 1. následujícího kalendářního roku.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru