Přeskočit na obsah

Dotační program města Ústí nad Labem — Ochrana obyvatelstva a likvidací mimořádných událostí

Dotační program pro nestátní organizace, fyzické podnikající nebo právnické osoby, které mají sídlo či trvalé bydliště na území města Ústí nad Labem, jejichž aktivita je realizována na území města Ústí nad Labem a je zaměřena na občany města Ústí nad Labem, a splňují podmínky programu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci se podávají od 3. 5. 2021 do 17 .5. 2021°.

Příjemce podpory:

 • Žadatelem může být: 
  • 1. Právnická osoba se sídlem na území SMÚ, jejichž aktivita je realizována na území SMÚ a je zaměřena na občany SMÚ.
  • 2. Fyzická osoba podnikající se sídlem či trvalým bydlištěm na území SMÚ, jejichž aktivita je realizována na území SMÚ a je zaměřena na občany SMÚ.
  • 3. Fyzická osoba nepodnikající s trvalým bydlištěm na území ORP Ústí nad Labem, jejichž aktivita je realizována na území ORP Ústí nad Labem a je zaměřena na občany ORP Ústí nad Labem.

Typy podporovaných projektů:

 • Finanční podpora je poskytována formou finančního příspěvku na: 
  • celoroční činnost organizace,
  • na vybavení pro zásahy při mimořádných událostech,
  • celoroční činnost organizace a na vybavení pro zásahy při mimořádných událostech.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše požadované a poskytnuté dotace činí 45.000,- Kč. V daném kalendářním roce může pracovník KP-KaHP stanovit finanční limit maximální výše poskytnuté dotace na jednu žádost. Finanční limit maximální výše poskytnuté dotace na jednu žádost je vždy součástí výzvy/vyhlášení dotačního programu na kalendářní rok.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem o dotaci nemůže být fyzická osoba, právnická osoba, jejímž zřizovatelem je SMÚ, územně samosprávné celky (obce, města, statutární města, městské obvody a městské části), vyšší územně samosprávné celky (kraj), organizační složky státu, Česká republika a mezinárodní nevládní organizace.
 • Dotaci je možné poskytnout až do výše 100 % celkových rozpočtových nákladů žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru