Přeskočit na obsah

Dotační program Městské části Praha 10 pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty

Účelem dotačního programu je podpora péče o nemovité kulturní památky.

Příjem žádostí:

 • Termín podání žádostí je od 30. 10. 2021 do 1. 3. 2022.

Příjemci podpory:

 • Vlastník objektu (fyzická osoba, právnická osoba).
 • Spoluvlastníci objektu společně (fyzické osoby, právnické osoby).

Typy podporovaných projektů:

 • Účelem dotačního programu v oblasti podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty na území MČ Praha 10 je zachování památkové hodnoty či podpora prezentace památkové hodnoty a podstaty těchto objektů, kterými se pro potřeby dotačního programu rozumí: 
  • a) nemovité kulturní památky na území MČ Praha 10 prohlášené dle ust. § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
  • b) nemovité objekty hodnotné z pohledu vývoje stavební produkce a urbanizace území MČ Praha 10 bez ohledu na to, zda se nacházejí v obvodu městské památkové zóny, mimo obvod městské památkové zóny, v ochranném pásmu městské památkové rezervace, nebo mimo ochranné pásmo městské památkové rezervace.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných na tento dotační program v rozpočtu MČ Praha 10 pro rok 2022 činí 500 000 Kč, přičemž rozhodnutí o stanovení konečné výše celkového objemu finančních prostředků na tento dotační program pro rok 2022 je v kompetenci Zastupitelstva MČ Praha 10.
 • Dotace bude poskytnuta max. do výše 30 % skutečných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Dotační program je vyhlášen ode dne 30. 9. 2021 na období do 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru