Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Dotační program městské části Praha 11 v oblasti protidrogové politiky

medical-681119__340
Share Button

Dotace na podporu služeb protidrogové prevence směřujících k zajištění, zkvalitnění a případně rozšíření nabídky pro občany s trvalým pobytem na MČ Praha 11.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 28. 02. 2022.

Příjemci podpory:

  • Fyzické nebo právnické osoby působící v oblasti adiktologie s udělenou platnou certifikací odborné způsobilosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, a pokud je to relevantní, je registrována jako sociální služba podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nebo zdravotní služba podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

  • Realizace specifických projektů, které jsou zaměřeny na dosažení pozitivních změn chování, postojů a změny životního stylu u uživatelů návykových látek a patologických hráčů a na jejich léčbu a resocializaci v oblasti protidrogové politiky.
  • Dále minimalizace zdravotních, sociálních a jiných rizik spojených s užíváním návykových látek a ochrana veřejného zdraví u široké populace.

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných na financování dotačního programu bude stanoven v rámci rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2022. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování dotací v oblasti protidrogové politiky je 100 000 Kč.
  • Dotace se poskytuje maximálně do výše 70 % rozpočtových nákladů (výdajů) projektu, tzn., žadatel se musí spolupodílet minimální částkou ve výši 30 %.

Specifika a omezení:

  • Dotaci lze čerpat na úhradu nákladů (výdajů) souvisejících s činností vzniklých od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>