Přeskočit na obsah

Dotační program městské části Praha 11 v sociální oblasti

Dotace se poskytuje k financování běžných výdajů, ke konkrétnímu účelu, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb a návazných sociálních služeb. Dotace jsou finanční prostředky určené na neinvestiční náklady (výdaje), související s poskytováním sociálních služeb a návazných sociálních služeb, a jsou spojené se základními činnostmi, které jsou stanoveny zákonem o sociálních službách.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. 11. 2023 do 28. 02. 2024.

Příjemci podpory:

  • Poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
  • Fyzická nebo právnická osoba poskytující služby navazující a vhodným způsobem doplňující registrované sociální služby v oblastech uvedených v čl. III. – I. program, odst. b) této metodiky.

Typy podporovaných aktivit:

  • I. program: Podpora sociálních služeb poskytovaných občanům MČ Praha 11.
  • II. program: Program všeobecné primární prevence rizikového chování dětí a mládeže pro MŠ a ZŠ se sídlem na MČ Praha 11.
  • III. program: Program všeobecné primární prevence rizikového chování realizované na ZŠ na MČ Praha 11 žadatelem s certifikací odborné způsobilosti nebo kladným vyjádřením Centra sociálních služeb Praha ke kvalitě programu.

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných na financování dotačního programu bude stanoven v rámci rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2024 pro oblast Sociální služby a pomoc. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování dotačního programu v sociální oblasti je 2 450 000 Kč.
  • Dotace se poskytuje maximálně do výše 70 % rozpočtových nákladů (výdajů) projektu, tzn., žadatel se musí spolupodílet minimální částkou ve výši 30 %.

Specifika a omezení:

  • Dotaci lze čerpat na úhradu nákladů (výdajů) souvisejících s činností vzniklých od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru