Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Dotační program MZd ČR na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů

shutterstock_154772753.jpg
Share Button

Dotace na zajištění primární péče pro všechny občany České republiky a zlepšení nerovnoměrného rozmístění ordinací praktických lékařů po České republice.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do  30. září 2021.

Příjemci podpory:

  • Předkladatel (fyzická i právnická osoba), který plánuje poskytovat nebo začal poskytovat v předchozích 3 měsících před podáním Žádosti zdravotní služby v oboru všeobecného praktického lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost v místech, kde je zajištění těchto služeb podstatně omezeno.

Typy podporovaných projektů:

  • Dotační program je rozdělen na dva podprogramy, z nichž jeden program má za cíl zajistit dostatečné personální zabezpečení v ordinaci praktického lékaře a druhý má za cíl zajistit dostatečné technické vybavení v ordinaci praktického lékaře. Dotace v rámci projektů na „Zajištění dostatečného personálního zabezpečení ordinace praktického lékaře“.
  • Dotace v rámci projektů na „Zajištění dostatečného technického vybavení ordinace praktického lékaře“.

Forma a výše podpory:

  • Dotace v rámci projektů na „Zajištění dostatečného personálního zabezpečení ordinace praktického lékaře“ se všem žadatelům poskytuje maximálně do výše 70 % rozpočtovaných nákladů na schválený projekt, nejvýše však do výše 250 000 Kč.
  • Dotace v rámci projektů na „Zajištění dostatečného technického vybavení ordinace praktického lékaře“ se všem žadatelům poskytuje maximálně do výše 70 % rozpočtovaných nákladů na schválený projekt, nejvýše však do výše 250 000 Kč. Přičemž část nákladů nepokrytých prostředky z dotace podle tohoto programu smí žadatel pokrýt prostředky z jiných veřejných zdrojů. Nákupní cena jednotlivých položek musí být do 40 tisíc Kč.

Specifika a omezení:

  • Minimální rozsah poskytovaných zdravotních služeb je 20 hodin týdně rozložených do 5 pracovních dnů včetně zajištění návštěvní služby. Při kratší ordinační době je poskytnutá dotace poměrně snížena.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>