Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Dotační program MZd ČR na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů

shutterstock_154772753.jpg
Share Button

Obecným cílem projektu podpory nových praxí praktických lékařů je zajištění dostupnosti primární péče pro všechny občany České republiky.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o poskytnutí dotace se podávají v průběhu celého roku. Na Žádosti o poskytnutí dotace podané po 31. září bude poskytnuta dotace nejdříve od 1. ledna následujícího kalendářního roku a vyplacena nejpozději 31. března následující kalendářního roku. 

Příjemci podpory:

 • Předkladatel (fyzická i právnická osoba), který plánuje poskytovat nebo začal poskytovat v předchozích 3 měsících před podáním Žádosti zdravotní služby v oboru všeobecného praktického lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost v místech, kde je zajištění těchto služeb podstatně omezeno.

Typy podporovaných projektů:

 • Zajištění dostatečného personálního zabezpečení ordinace praktického lékaře.
  • Úspěšný žadatel v rámci tohoto projektu dostane příspěvek na mzdu sestry nebo zdravotnického asistenta. 
 • Zajištění dostatečného věcného a technického vybavení ordinace praktického lékaře
  • Úspěšný žadatel v rámci tohoto projektu dostane příspěvek na zajištění věcného a technického vybavení ordinace praktického lékaře. Mezi takovéto vybavení patří:
  • a) Minimální věcné a technické vybavení podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče,
  • b) Vybavení v oblasti POCT přístrojů a rychlé diagnostiky (např. CRP, INR atd.)

Forma a výše podpory:

 • Dotace v rámci projektů na „Zajištění dostatečného personálního zabezpečení ordinace praktického lékaře“ se všem žadatelům poskytuje maximálně do výše 70 % rozpočtovaných nákladů na schválený projekt, nejvýše však do výše 250 000 Kč.
 • Dotace v rámci projektů na „Zajištění dostatečného technického vybavení ordinace praktického lékaře“ se všem žadatelům poskytuje maximálně do výše 70 % rozpočtovaných nákladů na schválený projekt, nejvýše však do výše 250 000 Kč. Přičemž část nákladů nepokrytých prostředky z dotace podle tohoto programu smí žadatel pokrýt prostředky z jiných veřejných zdrojů. Nákupní cena jednotlivých položek musí být do 40 tisíc Kč.

Specifika a omezení:

 • Minimální rozsah poskytovaných zdravotních služeb je 20 hodin týdně rozložených do 5 pracovních dnů včetně zajištění návštěvní služby. Při kratší ordinační době je poskytnutá dotace poměrně snížena.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

1.1          Zajištění dostatečného personálního zabezpečení ordinace praktického lékaře

Úspěšný žadatel v rámci tohoto projektu dostane příspěvek na mzdu sestry nebo zdravotnického asistenta. Jedná se o mzdové náklady včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance a další poplatky spojené se zaměstnancem hrazené zaměstnavatelem povinně na základě právních předpisů.

 

1.2          Zajištění dostatečného věcného a technického vybavení ordinace praktického lékaře

Úspěšný žadatel v rámci tohoto projektu dostane příspěvek na zajištění věcného a technického vybavení ordinace praktického lékaře. Mezi takovéto vybavení patří:

a)       Minimální věcné a technické vybavení podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče,

b)      Vybavení v oblasti POCT přístrojů a rychlé diagnostiky (např. CRP, INR atd.)

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>