Přeskočit na obsah

Dotační program na činnost národnostních menšin v Jihomoravském kraji

Jihomoravský kraj vyhlásil dotační titul na podporu činností národnostních menšin v kraji. Cílem programu je podpořit vzdělávací programy v oblasti národnostních menšin, podpořit volnočasové aktivity dětí a mládeže (činnost výtvarná, taneční, dramatická, sportovní), podpořit kulturní aktivity a akce národnostních menšin. 

Příjem žádostí:

 • Žádost musí být podána ve lhůtě od 12. 02. 2024 od 8:00 do 01. 03. 2024 do 14:00.

Příjemci podpory:

 • Spolky, církve, nadace.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora vzdělávacích programů v oblasti národnostních menšin.
 • Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže (činnost výtvarná, taneční, dramatická, sportovní) v oblasti národnostních menšin.
 • Kulturní aktivity a akce národnostních menšin (včetně vydavatelské činnosti).
 • Podpora mimořádných kulturních akcí místního, regionálního i nadregionálního významu v oblasti národnostních menšin.

Forma a výše podpory:

 • Na tento Dotační program je v rozpočtu JMK pro rok 2024 vyčleněna částka ve výši 2 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt může činit 200 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele činí 25 % z celkově vynaložených výdajů na projekt.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území Jihomoravského kraje.
 • Projekt musí být realizován v době od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru