Přeskočit na obsah

Dotační program na neinvestiční dotace pro oblast prevence kriminality pro JMK

Cílem dotačního programu je podpora neinvestičních preventivních aktivit na úrovni obcí v Jihomoravském kraji zaměřených na sociální, situační prevenci a informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 14. 02. 2022 od 8:00 hod. do 28. 02. 2022 do 17:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obce v územním obvodu Jihomoravského kraje.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace je 25 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je 130 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních nebo jiných zdrojů činí 20 % z celkových výdajů na projekt.
 • Na tento Dotační program je v rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2022 vyčleněna částka ve výši 1 000 000 Kč.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora může být poskytnuta na preventivní aktivity dle následujících priorit stanovených pro rok 2022: 
  • Projekty zaměřené na kyberkriminalitu a její předcházení (zejména projekty zaměřené na bezpečné chování na internetu a informování veřejnosti o nebezpečných jevech v prostředí sociálních sítí).
  • Projekty z oblasti sociální prevence zaměřené na seniory (zejména projekty zaměřené na předcházení podvodů na seniorech, zvyšování informovanosti a právního povědomí seniorů).
 • Projekty z oblasti sociální prevence zaměřené na rizikové skupiny dětí a mládeže a oběti trestné činnosti Mezi další podporované aktivity dotačního programu patří: 
  • Projekty reagující na nové výzvy a trendy v oblasti bezpečnosti.
  • Medializace prevence (zejména zvyšování informovanosti občanů a jejich motivace k aktivnímu přístupu pro zajišťování vlastní bezpečnosti a ochrany majetku).

Specifika a omezení:

 • Projekt, na který je žádána dotace, musí být realizován na území Jihomoravského kraje a jeho realizace musí mít přínos pro Jihomoravský kraj.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru