Přeskočit na obsah

Jihomoravský kraj — Dotační program pro oblast prevence kriminality

Cílem dotačního programu je podpora neinvestičních preventivních aktivit na úrovni obcí v Jihomoravském kraji zaměřených na sociální, situační prevenci a informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 12. 02. 2024, 8:00 hod. do 01. 03. 2024 do 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obce v územním obvodu Jihomoravského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora může být poskytnuta na preventivní aktivity dle následujících priorit stanovených v Akčním plánu prevence kriminality na roky 2023–2025, který je součástí Strategie prevence kriminality Jihomoravského kraje: 
  • Podpora projektů zaměřených na prevenci kriminality (projekty zaměřené na oběti, svědky trestných činů, pachatele trestných činů, recidivisty a mladé pachatele, rizikové skupiny obyvatel, projekty zaměřené na práci s dětmi a mládeží),
  • Podpora projektů reagujících na nové hrozby a nová preventivní témata v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality (např. projekty zaměřené na předcházení dluhům a zvyšování finanční gramotnosti, zvyšování mediální gramotnosti, projekty zaměřené na radikalizaci a extremismus, fake news, projekty zaměřené na osvětu a vzdělávání veřejnosti),
  • Podpora projektů zaměřených na bezpečnost v kyberprostoru (např. projekty zaměřené na nové podvody ve virtuálním prostředí a jejich předcházení, vzdělávání veřejnosti v této oblasti).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace je 25 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je 150 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních nebo jiných zdrojů činí 20 % z celkových výdajů na projekt.
 • Na tento Dotační program je v rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2024 vyčleněna částka ve výši 1 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Projekt, na který je žádána dotace, musí být realizován na území Jihomoravského kraje a jeho realizace musí mít přínos pro Jihomoravský kraj.
 • Čerpání dotace a realizace projektu musí spadat do období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru