Přeskočit na obsah

Dotační program na obnovu hlavních průčelí objektů v městské památkové rezervaci v Litomyšli

Důvodem dotačního programu je přispět ke zvýšení atraktivity města, pomoci vlastníkům kulturních památek i nepamátkových objektů na území městské památkové rezervace při jejich obnově a zajistit tak zachování jejich podstaty pro budoucí generace. Program směřuje nejen k zachování a obnově, ale také k vhodnému užívání a prezentaci těchto objektů, jakožto významné složky našeho hmotného kulturního dědictví. Důležitým cílem je celková kultivace prostoru podloubí — např. regulace reklamy nebo zvýšení kultury prodeje.

Příjem žádosti:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 10. 5. 2024.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli jsou vlastníci objektů v městské památkové rezervaci (nepodnikatelské i podnikatelské subjekty).

Typy podporovaných projektů:

 • A) Dodavatelsky provedené restaurátorské práce na kamenných a dřevěných prvcích (portály, výkladce), případná náhrada nevyhovujících prvků za nové s přihlédnutím k tradičním materiálům a výrazovým prostředkům.

 • B) Dodavatelsky provedené ostatní práce a nové výkladce (nátěry, malby, klempířské práce, obklady, omítky, truhlářské práce, apod.) s přihlédnutím k tradičním materiálům a postupům.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy je 400 000 Kč.
 • A)  Restaurátorské práce v podloubí objektů (včetně pilířů) – maximální výše dotace 80 000 Kč, minimální spoluúčast žadatele 40 %.
 • B) Restaurátorské práce v přízemí objektů bez podloubí maximální výše dotace 80 000 Kč, minimální spoluúčast žadatele 40 %.
 • C)  Ostatní práce v podloubí objektů (včetně pilířů)- maximální výše dotace 60 000 Kč, minimální spoluúčast žadatele 50 %.
 • D) Ostatní práce na hlavním průčelí všech objektů v městské památkové rezervaci, maximální výše dotace 60 000 Kč, minimální spoluúčast žadatele 50 %.
 • E) Nové výkladce v hlavním průčelí všech objektů na Smetanově náměstí — maximální výše dotace 100 000 Kč, minimální spoluúčast žadatele 30 % (PD výkladce musí být odsouhlasen městským architektem).
 • F) Nové dlažby v podloubí objektů na Smetanově náměstí — maximální výše dotace 1 000 Kč/1 m², minimální spoluúčast žadatele 30% (je doporučena velkoplošná opuková dlažba, orientace spárořezu: kolmá na přilehlý objekt, kromě opuky je možné použít i pískovec, či obnovit stávající žulovou mozaiku). Zvolená velikost dlažby a její spárořez  musí být odsouhlaseny městským architektem.

Specifika a omezení:

 • Jeden projekt může být financován jen jedním dotačním programem z rozpočtu města Litomyšl.
 • V rámci jedné žádosti lze žádat o dotaci na obě výše popsané aktivity současně.
 • Ukončení realizace projektů do: 22. 11. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru