Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Dotační program na obnovu hlavních průčelí objektů v městské památkové rezervaci v Litomyšli

camp-888818__340
Share Button

Dotace na pomoc vlastníkům nemovitostí v městské památkové rezervaci s revitalizací vybraných objektů bez ohledu na to, zda je či není objekt kulturní památkou.

Příjem žádosti:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. 3. 2020 do 19. 6. 2020.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli jsou vlastníci objektů v městské památkové rezervaci (nepodnikatelské i podnikatelské subjekty).

Typy podporovaných projektů:

 • A) Dodavatelsky provedené restaurátorské práce na kamenných a dřevěných prvcích (portály, výkladce), případná náhrada nevyhovujících prvků za nové s přihlédnutím k tradičním materiálům a výrazovým prostředkům.

 • B) Dodavatelsky provedené ostatní práce a nové výkladce (nátěry, malby, klempířské práce, obklady, omítky, truhlářské práce, apod.) s přihlédnutím k tradičním materiálům a postupům.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy je 150 000 Kč.
 • A) Restaurátorské práce v podloubí objektů (včetně pilířů) – maximální výše dotace 70 000 Kč, minimální spoluúčast žadatele 50%.
 • B) Restaurátorské práce v přízemí objektů bez podloubí maximální výše dotace 70 000 Kč, minimální
 • spoluúčast žadatele 50%.
 • C) Ostatní práce v podloubí objektů (včetně pilířů)- maximální výše dotace 50 000 Kč, minimální spoluúčast žadatele 65%.
 • D) Ostatní práce na hlavním průčelí všech objektů v městské památkové rezervaci, maximální výše dotace 50 000 Kč, minimální spoluúčast žadatele 65%.
 • E) Nové výkladce v hlavním průčelí všech objektů na Smetanově náměstí – maximální výše dotace 100 000 Kč, minimální spoluúčast žadatele 40% (PD výkladce musí být zpracována autorizovaným architektem).
 • F) Nové dlažby v podloubí objektů na Smetanově náměstí – maximální výše dotace 1 000 Kč/1m2, minimální spoluúčast žadatele 50% (je doporučena velkoplošná opuková dlažba, orientace spárořezu: kolmá na přilehlý objekt).

Specifika a omezení:

 • Jeden projekt může být financován jen jedním dotačním programem z rozpočtu města Litomyšl.
 • V rámci jedné žádosti lze žádat o dotaci na obě výše popsané aktivity současně.
 • Ukončení realizace projektů do: 11. 12. 2020.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>