Přeskočit na obsah

Dotační program na podporu aktivit k technickému vzdělávání ve městě Plzni

Cílem dotačního programu je navázat na tradice světového významu průmyslové výroby v západočeské metropoli, zvýšit zájem žáků o technické obory vzdělávání, motivovat žáky pro studium řemeslných oborů a připravit odpovídající množství kvalifikovaných pracovníků technických oborů podporou motivačních projektů zaměřených na technické vzdělávání a podporou manuální zručnosti žáků.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. října do 15. listopadu 2023.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba.
 • Fyzická osoba s živnostenským oprávněním.
 • Žadatel musí mít sídlo, případně sídlo své pobočky ve městě Plzni.

Typy podporovaných projektů:

 • O dotaci lze žádat v rámci těchto vyhlášených tematických okruhů-projektů zaměřených na:
  a) spolupráci základních škol se středními školami, se sídlem na území města Plzně, v oblasti technického vzdělávání;
  b) účast žáků v soutěžích se zaměřením na technické vzdělávání;
  c) podporu zvýšení úrovně technického vzdělávání základních škol, středních škol, víceletých gymnázií;
  d) zájmové technické vzdělávání;
  • materiálová podpora,
  • nákup spotřebního materiálu a vybavení školních dílen,
  • vybavení odborných učeben pro realizaci zejména zájmového technického vzdělávání,
  • mzdové náklady včetně zákonných odvodů pro pedagogickou činnost související s volnočasovými aktivitami žáků zaměřenými na rozvoj technického vzdělávání (kroužky). Poskytnutá finanční podpora může být použita na úhradu mzdových nákladů včetně zákonných odvodů maximálně do výše 40 % schválené částky dotace;
 • e) tematické exkurze k podpoře technického vzdělávání;
  • doprava,
  • vstupné.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně na podporu dotačního programu činí 1 500 000 Kč, přičemž maximální výše dotace v jednotlivém případě je 100 000 Kč, což odpovídá maximální výši žádané dotace v částce 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí mít sídlo, případně sídlo své pobočky ve městě Plzni, projekt musí mít prokazatelný vztah k městu Plzni – nabízené aktivity se musí týkat plzeňských dětí a mládeže.
 • Jeden žadatel může v tomto dotačním titulu podat nejvýše jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru