Přeskočit na obsah

Dotační program na podporu hospicové péče — Moravskoslezský kraj

Účelem dotačního programu je podpořit projekty zaměřené na hospicovou péči, včetně mobilní. Je určen na podporu projektů, jejichž účelem je zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí; prioritou je vytváření podmínek pro kvalitní a dostupnou hospicovou péči.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 1. 2024 do 11. 1. 2024.

Příjemci podpory:

  • Církevní právnické osoby, spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je obec.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelem dotačního programu je podpořit projekty zaměřené na hospicovou péči, včetně mobilní. Je určen na podporu projektů, jejichž účelem je zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí; prioritou je vytváření podmínek pro kvalitní a dostupnou hospicovou péči.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace na jeden projekt je 20 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jeden projekt je 300 000 Kč.
  • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě celkových uznatelných nákladů realizovaných projektů maximálně 70 %.

Specifika a omezení:

  • V rámci vyhlášeného dotačního programu je žadatel oprávněn předložit maximálně tři projekty.
  • Realizace projektu bude zahájena nejdříve ode dne 1. 1. 2024, projekt bude ukončen nejpozději do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru