Přeskočit na obsah

Dotační program na podporu kultury — činnost kulturních organizací v Hradci Králové

Program je určen na podporu činnosti uměleckých těles a dalších subjektů, které se  zabývají organizací soustavných a dlouhodobých kulturních a společenských aktivit ve městě Hradec Králové. 

Příjem žádostí:

  • Nejzazší termín pro podání žádostí je od 02. 10. 2023 od 00:00 hod. do 18. 10. 2023 do 23:53 hod.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem může být právnická a fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty. Forma právní subjektivity není pro poskytnutí dotace podstatná.

Typy podporovaných projektů:

  • Program je zaměřen na podporu činnosti uměleckých těles a dalších subjektů od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024 zabývajících se organizací soustavných a dlouhodobých kulturních a společenských aktivit ve městě Hradec Králové.
  • Dotace může být poskytnuta na celoroční kulturní činnost žadatelů, probíhající na území města Hradec Králové a to minimálně 10 měsíců v roce.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu města pro rok 2024 je 1 470 000 Kč.
  • Minimální výše dotace může činit 10 000 Kč.
  • Maximálně může činit 80 % z celkových uznatelných nákladů v hlavní činnosti organizace.

Doplňkové informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru