Přeskočit na obsah

Dotační program na podporu likvidace invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji

Dotace se poskytuje na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 6. 2. 2024, 9:00 hodin do 19. 2. 2024, 16:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci mohou být: 
  • a) oprávnění vlastníci pozemků uvedených v Seznamu zasažených pozemků, který je přílohou dotačního programu,
  • b) spoluvlastníci pozemků uvedených v Seznamu zasažených pozemků, který je přílohou dotačního programu (se souhlasem ostatních spoluvlastníků pozemků),
  • c) nájemci pozemků uvedených v Seznamu zasažených pozemků, který je přílohou dotačního programu (na základě souhlasu oprávněného vlastníka pozemků),
  • d) jiné osoby se souhlasem oprávněného vlastníka pozemků uvedených v Seznamu zasažených pozemků, který je přílohou dotačního programu.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora likvidace invazních druhů rostlin: 
  • bolševníku velkolepého,
  • netýkavky žláznaté
  • všech typů křídlatek.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro dotační program činí 4 000 000 Kč pro rok 2024.
 • Maximální výše dotace na jednoho žadatele a příslušný kalendářní rok činí: 300 000 Kč.
 • Minimální výše dotace v jednotlivém případě není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Žadatel smí podat více žádostí v rámci dotačního programu, ale celková výše dotace nesmí překročit 300 000 Kč.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “Dotační program na podporu likvidace invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji”

 1. Ivana Pončíková

  Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat, jestli je možné dostat dotaci na likvidaci křídlatky v areálu ZOO Lešná. Jedná se o plochu cca 1000 m².

  Děkuji Vám předem. S pozdravem,
  Ivana Pončíková
  vedoucí odd botaniky a dopravy
  tel: 770 167 120

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   podpora na likvidaci invazních druhů je poskytováno spíše na chráněná území. Ale AOPK spravuje dotační titul POPFK (115 176) — Invazní druhy rostlin a živočichů, kde mezi podporované činnosti spadá výřez nebo kácení invazních druhů dřevin včetně následného ošetřování proti kořenové a pařezové výmladnosti. Výše podpory činí až 100 %, max. 250 tis. Kč. Územní vymezení je na celé území ČR. Oprávněnými žadateli jsou fyzické osoby a právnické osoby, spolky, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky.
   Pro bližší informace se doporučuji obrátit na regionální pracoviště AOPK: Zarámí 88, 760 01 Zlín
   (budova Ministerstva zemědělství ČR, 5. patro)
   T: 951 425 520–7
   ​​​​​​​E: bilekarp@nature.cz
   Snad vám dané informace pomohou.
   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru