Přeskočit na obsah

Dotační program na podporu ostatní kulturní činnosti v Litomyšli

Dotační program je zaměřen na podporu pořádání kulturních a společenských akcí a projektů v Litomyšli a integrovaných obcích. Mezi podporované aktivity patří např.: festivaly a přehlídky, malířská a sochařská sympozia a plenéry, folklorní, divadelní, taneční, hudební, filmové a výtvarné projekty, akce tradiční lidové kultury, podpora filmových klubů, kulturně vzdělávací akce a akce na oslavu státních i městských výročí.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 05. 2024.

Příjemci podpory:

  • Fyzická i právnická osoba, neziskové organizace, spolek, sdružení, nadace, občanská sdružení dle zákona č.83/1990 Sb., obecně prospěšné společnosti dle zákona č.248/1995 Sb., církevní organizace, církve, náboženské společnosti a církevní právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora jednorázových kulturních, společenských a konferenčních akcí konaných v Litomyšli od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024
  • podpora dlouhodobých projektů s kulturním zaměřením, které se konají v Litomyšli, od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024,
  • podpora reprezentace v oblasti kultury – pro jednotlivce i skupiny reprezentující Litomyšl svou činností v tuzemsku i zahraničí,
  • podpora litomyšlských talentů – na vydávání CD, DVD, knih či filmů,
  • podpora činnosti spolků – podpora celoroční a zájmové činnosti, setkávání se, předávání si informací – s výjimkou aktivit sociálních, školských, sportovních a dalších, pro které je vypsán ve městě Litomyšl jiný dotační program .

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace: 650 000 Kč.
  • Maximální výše dotace 50 000 Kč, minimální spoluúčast žadatele 40 %.

Specifika a omezení:

  • Mezi oprávněné žadatele NEPATŘÍ příspěvkové organizace města Litomyšl.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru