Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Dotační program na podporu poskytování domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji

shutterstock_65429458.jpg
Share Button

Program podporuje domácí hospicovou péči – smyslem této péče je umožnit nevyléčitelně nemocným pacientům v terminálním stádiu života dožití ve vlastním sociálním prostředí. 

Příjem žádosti:

 • Příjem žádostí je do 8. 04. 2020.

Příjemci podpory:

 • Žádost o dotaci mohou podat fyzické nebo právnické osoby podle ustanovení § 36 odst. 1 písm. c) a § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje se poskytuje účelově a lze ji použít pouze na úhradu nezbytně nutných nákladů provozované služby:
  • Hospicovou péčí se rozumí komplexní multidisciplinární paliativní péče, kterou tvoří souhrn odborných lékařských, ošetřovatelských a rehabilitačních činností, poskytovaných preterminálně a terminálně nemocným, u kterých byly vyčerpány všechny možnosti klasické léčby, u kterých ale pokračuje léčba symptomatická s cílem minimalizovat bolest a zmírnit všechny potíže vyplývající ze základní diagnózy i jejich komplikací a zohledňující biologické, psychologické a sociální potřeby nemocného, u něhož je prognózou ošetřujícího lékaře předpokládána délka dalšího života v rozsahu méně než 6 měsíců.
  • Domácí hospicovou péči (mobilní) vykonává tým zdravotnických a nezdravotnických pracovníků – lékař, zdravotní sestra, pečovatelka, sociální pracovník a dobrovolníci ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Poskytují sociální poradenství, psychoterapeutickou podporu, spirituální podporu, kompenzační pomůcky aj. Tato péče je určená nejen nemocnému, ale i všem pečujícím osobám v době péče o pacienta.
  • Zdravotnická část týmu se stará o zdravotní stav pacienta, kontrolují aktuální stav nemocného, příp. upravují medikaci tak, aby netrpěl bolestí a nemusel kvůli zdravotnickým úkonům dojíždět do zdravotnického zařízení a vyčerpávat tak svůj organizmus zbytečnou fyzickou i psychickou námahou.
  • Paliativní péčí se rozumí komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání a zachovat pacientovu důstojnost.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka určená pro program je 10 mil. Kč.
 • Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 5 000 Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 10 000 000 Kč.
 • Maximální míra podpory činí 80 % z celkových způsobilých nákladů projektu.

Specifika a omezení:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>