Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou

elderly-1461424__340
Share Button

Dotace se poskytuje k financování běžných nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 1. 2020 od 8.00 hodin do 20. 1. 2020 v 17.00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem může být pouze registrovaný poskytovatel sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Typy podporovaných aktivit:

  • Financování běžných nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu SMJN na podporu sociálních služeb 6 962 000 Kč.
  • Dotaci lze čerpat jen do výše a k účelu sjednanému ve smlouvě.

Specifika a omezení:

  • Žadatelem o dotaci nemohou být příspěvkové organizace státu, kraje nebo obcí nebo jimi zřizované či zakládané právnické osoby poskytující tyto služby a dále právnické osoby, jejichž činnost je podpořena projektem Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou v rámci Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>