Přeskočit na obsah

Dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou

Dotace se poskytuje k financování běžných nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 1. 2024 od 8.00 hodin do 15. 1. 2024 v 17.00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem může být pouze registrovaný poskytovatel sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Typy podporovaných aktivit:

  • Financování běžných nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu SMJN na podporu sociálních služeb 9 723 000 Kč.
  • Dotaci lze čerpat jen do výše a k účelu sjednanému ve smlouvě.

Specifika a omezení:

  • Žadatelem o dotaci nemohou být příspěvkové organizace státu, kraje nebo obcí nebo jimi zřizované či zakládané právnické osoby poskytující tyto služby a dále právnické osoby, jejichž činnost je podpořena projektem Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou v rámci Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou.
  • Termín realizace aktivit: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru