Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Dotační program na podporu sociálních služeb a návazných služeb působcích na území města Kolína

sp-5
Share Button

Účelem dotačního programu je zajištění dostupnosti sociálních služeb pro občany města Kolína, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a dále podpora naplňování Komunitního plánu města Kolína. Celkem je pro tuto výzvu určena dotace 1 500 000 Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o finanční podporu lze podávat od 24. 5. 2018 do 11. 6. 2018.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci může být fyzická osoba poskytující sociální služby; registrovaný spolek, ústav, sociální družstvo nebo obecně prospěšná společnost; církevní právnická osoba nebo jiný subjekt registrovaný podle ZoSS.

Typy podporovaných projektů:

 • Z poskytnutých finančních prostředků lze hradit:
  • provozní náklady nezbytné pro realizaci sociální nebo návazné služby, které jsou účetně evidované a zdokumentované;
  • mzdové náklady (včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění), které jsou odměnou za realizaci schválené poskytované služby.
  • technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku v souladu se zvláštním právním předpisem.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí 1 500 000 Kč.
 • Dotace pro oblast sociální prevence může dosáhnout maximálně 20 % výše vyrovnávací platby dané služby, v případě služeb odborného sociálního poradenství je to 5 % a pro oblast sociální péče činí dotace maximálně 10 % výše vyrovnávací platby.
 • Minimální částka z celkových nákladů na projekt činí: 5 000 Kč.
 • Maximální částka z celkových nákladů na projekt činí: 200 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotaci nelze poskytnout na financování sociálních služeb, které byly finančně podpořeny z Evropského sociálního fondu v České republice, z individuálních projektů krajů v rámci Operačního programu Zaměstnanost či jiných obdobách zdrojů.
 • Žadatel o podporu musí mít vůči poskytovateli dotace vypořádány veškeré finanční závazky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší inrormace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>