Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Dotační program na podporu sociálních služeb a návazných služeb působcích na území města Kolína

sp-5
Share Button

Dotační program na podporu sociálních služeb a návazných služeb působících na území města Kolína nebo ve prospěch občanů města Kolína.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o finanční podporu lze podávat od 1. 4. 2020 do 20. 4. 2020 (včetně).

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci může být fyzická osoba poskytující sociální služby; registrovaný spolek, ústav, sociální družstvo nebo obecně prospěšná společnost; církevní právnická osoba nebo jiný subjekt registrovaný podle ZoSS.

Typy podporovaných projektů:

 • Z poskytnutých finančních prostředků lze hradit:
  • provozní náklady nezbytné pro realizaci sociální nebo návazné služby, které jsou účetně evidované a zdokumentované;
  • mzdové náklady (včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění), které jsou odměnou za realizaci schválené poskytované služby.
  • technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku v souladu se zvláštním právním předpisem.

Forma a výše podpory:

 • Město Kolín v rozpočtu na kalendářní rok 2020 vyčlenilo pro tuto oblast celkem 2 100 000 Kč.
 • Dotace pro oblast sociální prevence může dosáhnout maximálně 20 % výše vyrovnávací platby dané služby, v případě služeb odborného sociálního poradenství je to 5 % a pro oblast sociální péče činí dotace maximálně 10 % výše vyrovnávací platby.
 • Minimální částka z celkových nákladů na projekt činí: 10 000 Kč.
 • Maximální částka z celkových nákladů na projekt činí: 200 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žádost je podávána na každou sociální nebo návaznou službu jednotlivě. Jednotlivost u sociálních služeb se řídí podle samostatnosti vydaného identifikátoru sociální služby v souladu s ZoSS. U služeb návazných se jedná o službu jako celek v návaznosti na oddělenou ekonomicko-provozní charakteristiku.
 • Žadatel o podporu musí mít vůči poskytovateli dotace vypořádány veškeré finanční závazky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší inrormace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>