Přeskočit na obsah

Dotační program na podporu sociálních služeb a návazných služeb působcích na území města Kolína

Dotační program na podporu sociálních služeb a návazných služeb působících na území města Kolína nebo ve prospěch občanů města Kolína.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o finanční podporu lze podávat od 13. 6. 2022 do 15. 7. 2022 (včetně).

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci mohou být poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb podle ustanovení §85 odst. 1 ZSS  a mají platné pověření k poskytování služby v obecném hospodářském zájmu.
 • Fyzická osoba poskytující sociální služby, registrovaný spolek, ústav nebo sociální družstvo, registrovaná obecně prospěšná společnost, církevní právnická osoba, případně jiný subjekt registrovaný podle ZoSS.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora registrovaných poskytovatelů sociálních služeb: 
  • a. je zajištění dostupnosti sociálních a návazných služeb pro občany města Kolína, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, a naplňování vytčených strategických plánu města Kolína v sociálně-zdravotní oblasti.
  • b. plnění opatření zmíněných strategických plánů města Kolína v sociální a zdravotní oblasti.

Forma a výše podpory:

 • Město Kolín v rozpočtu na kalendářní rok 2022 vyčlenilo pro tuto oblast celkem 2 200 000 Kč.
 • Dotace pro oblast sociální prevence může dosáhnout maximálně 20 % výše vyrovnávací platby dané služby, v případě služeb odborného sociálního poradenství je to 5 % a pro oblast sociální péče činí dotace maximálně 10 % výše vyrovnávací platby.
 • Minimální částka z celkových nákladů na projekt činí: 10 000 Kč.
 • Maximální částka z celkových nákladů na projekt činí: 200 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žádost je podávána na každou sociální nebo návaznou službu jednotlivě. Jednotlivost u sociálních služeb se řídí podle samostatnosti vydaného identifikátoru sociální služby v souladu s ZoSS. U služeb návazných se jedná o službu jako celek v návaznosti na oddělenou ekonomicko-provozní charakteristiku.
 • Žadatel o podporu musí mít vůči poskytovateli dotace vypořádány veškeré finanční závazky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru