Přeskočit na obsah

Dotační program na podporu sociálních služeb v Královéhradeckém kraji

Dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze předkládat od 17. 10. 2022 do 16. 11. 2022.

Příjemci podpory:

  • Poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zařazeni do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro období 2023.

Typy podporovaných projektů:

  • Posilování časové dostupnosti terénních a ambulantních služeb sociální péče;
  • podpora pobytových služeb sociální péče, které realizují kroky vedoucí k deinstitucionalizaci a humanizaci;
  • posílení personálního zabezpečení pracovníky přímé práce v pobytových službách sociální péče v souvislosti s navyšováním objemu péče vyžadované klienty (zejm. v domovech pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením) a posílení činností vedoucích k sociálnímu začleňování uživatelů služeb (zejm. v domovech se zvláštním režimem, domovech pro osoby se zdravotním postižením a chráněném bydlení);
  • zajištění dostupnosti služeb garantovaných v síti sociálních služeb na základě spolupráce zadavatelů na území Kraje;
  • posílení finančního ohodnocení pracovníků v přímé práci; snížení rozdílů ve finančním ohodnocení pracovníků v přímé práci v terénních službách sociální péče oproti ostatním službám; vytvoření podmínek pro financování služeb osobních asistencí tak, aby se snížil podíl služeb vykonávaných na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Forma a výše podpory:

  • Výše dotace se v každém konkrétním případě odvíjí od výše vyrovnávací platby vypočtené postupem stanoveným v „Zásadách dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2023“, „Zásadách pro realizaci financování sociálních služeb zařazených do Sítě sociálních služeb KHK a služeb hospicové péče formou vyrovnávací platby (aktualizace září 2020)“ a je výsledkem projednání s jednotlivými zadavateli.

Specifika a omezení:

  • Dotaci lze poskytnout pouze na službu registrovanou dle § 78 až 82 ZSS, případně poskytovanou dle § 84 odst. 5 ZSS zapsanou do registru poskytovatelů sociálních služeb dle § 85 odst. 1 ZSS.

Doplňující informace:

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru