Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Dotační program na podporu sociálních služeb v Královéhradeckém kraji

shutterstock_140404582.jpg
Share Button

Dotace je poskytována na zajištění potřeb osob ohrožených sociálním vyloučením žijících na území Královéhradeckého kraje prostřednictvím sociálních služeb v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Kraje.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat do 18. 11. 2020.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zařazeni do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Posilování časové dostupnosti terénních a ambulantních služeb sociální péče;
 • podpora pobytových služeb sociální péče, které realizují kroky vedoucí k deinstitucionalizaci a humanizaci;
 • posílení personálního zabezpečení pracovníky přímé práce v pobytových službách sociální péče v souvislosti s navyšováním objemu péče vyžadované klienty (zejm. v domovech pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením) a posílení činností vedoucích k sociálnímu začleňování uživatelů služeb (zejm. v domovech se zvláštním režimem, domovech pro osoby se zdravotním postižením a chráněném bydlení);
 • zajištění dostupnosti služeb garantovaných v síti sociálních služeb na základě spolupráce zadavatelů na území Kraje;
 • posílení finančního ohodnocení pracovníků v přímé práci; snížení rozdílů ve finančním ohodnocení pracovníků v přímé práci v terénních službách sociální péče oproti ostatním službám; vytvoření podmínek pro financování služeb osobních asistencí tak, aby se snížil podíl služeb vykonávaných na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace se v každém konkrétním případě odvíjí od výše vyrovnávací platby vypočtené postupem stanoveným v „Zásadách dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2021“, „Zásadách pro realizaci financování sociálních služeb zařazených do Sítě sociálních služeb KHK a služeb hospicové péče formou vyrovnávací platby (aktualizace září 2020)“ a je výsledkem projednání s jednotlivými zadavateli.

Specifika a omezení:

 • Místem realizace je Královéhradecký kraj.
 • Podpořeny budou sociální služby poskytující sociální služby na území Královéhradeckého kraje nebo pro občany Královéhradeckého kraje.
 • Přidělená dotace na rok 2021 musí být řádně vyúčtována k 31. prosinci 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>