Přeskočit na obsah

Dotační program na podporu sportu – činnost a provoz sportovních organizací v Hradci Králové

Cílem je, v souladu s Koncepcí rozvoje a podpory sportu v Hradci Králové, podpora sportovních organizací, zabývajících se systematickou a dlouhodobou prací, zejména s mládeží, v oblasti sportu.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podání žádostí: od 03. 05. 2023 od 8.00 hod. do 17. 05. 2023 do 17:00 hod.

Příjemci podpory:

  • Právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty.

Typy podporovaných projektů:

  • Program je zaměřen na podporu činnosti sportovních organizací a provozovatelů sportovních zařízení v období od 01. 09. 2023 do 31. 08. 2024, zabývajících se organizací pravidelných celoročních sportovních aktivit na území města Hradec Králové. Dotace může být poskytnuta na celoroční sportovní činnost dětí a mládeže, probíhající na území města Hradec Králové (případně v dosahu MHD, kterou provozuje DPMHK) a to minimálně 2x v týdnu a 10 měsíců v roce, na nájemné sportovišť prokazatelně spojených s užíváním těchto ploch k činnosti královéhradeckých sportovních organizací a energie (plyn, elektřina, voda, teplo) spojené s provozováním vlastních sportovišť na území města Hradec Králové.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu města je 18 500 000 Kč.
  • Výše dotace může činit maximálně 80 % z celkových nákladů projektu.
  • Dotace bude poskytnuta na aktivní, registrované členy, dále na nájemné cizích sportovišť včetně souvisejících energií využívaných ke sportovní činnosti organizace, a na energie ve vlastních prostorách organizace využívaných ke sportovní činnosti.

Specifika a omezení:

  • Žadatelem o dotaci nemůže být příspěvková organizace zřízená městem Hradec Králové a akciové společnosti FC Hradec Králové a Mountfield HK. O dotaci na registrované členy nemůže žádat  organizace, jejíž činnost je podpořena individuální dotací na činnost sportovní akademie mládeže Tenis-Centrum DTJ Hradec Králové z.s., TJ Sokol Hradec Králové – oddíl basketbalu. 

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru