Přeskočit na obsah

Dotační program na podporu sportu – sportovní činnost dětí a mládeže v Hradci Králové

Cílem je, v souladu s Koncepcí rozvoje a podpory sportu v Hradci Králové, podpora sportovních organizací, zabývajících se systematickou a dlouhodobou prací, zejména s mládeží, v oblasti sportu.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podání žádostí: od 06. 05. 2024 od 00.00 hod. do 20. 05. 2024 do 23.59 hod..

Příjemci podpory:

  • Právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty.

Typy podporovaných projektů:

  • Program je zaměřen na podporu organizací, zabývajících se organizací pravidelné celoroční sportovní činností pro děti a mládež na území města Hradec Králové v období od 01. 09. 2024 do 31. 08. 2025.
  • Dotace může být poskytnuta na náklady prokazatelně související s pravidelnou celoroční sportovní činností dětí a mládeže, probíhající na území města Hradec Králové (případně v dosahu MHD, kterou provozuje DPMHK) a to minimálně 2x v týdnu a 9 měsíců v roce a na
    realizaci sportovních akcí pro děti a mládež.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu města je 25 500 000 Kč.
  • Výše dotace může činit maximálně 80 % z celkových nákladů projektu.
  • Dotace bude poskytnuta na aktivní, registrované členy, dále na nájemné cizích sportovišť včetně souvisejících energií využívaných ke sportovní činnosti organizace, a na energie ve vlastních prostorách organizace využívaných ke sportovní činnosti, na sportovní akce pravidelně realizované na území města Hradec Králové pro děti a mládež.

Specifika a omezení:

  • Žadatelem o dotaci nemůže být příspěvková organizace zřízená městem Hradec Králové a akciové společnosti FC Hradec Králové a Mountfield HK. O dotaci na registrované členy nemůže žádat  organizace, jejíž činnost je podpořena individuální dotací na činnost sportovní akademie mládeže Tenis-Centrum DTJ Hradec Králové z.s., TJ Sokol Hradec Králové – oddíl basketbalu. 

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru