Přeskočit na obsah

Dotační program na podporu umělců v rámci rezidenčních pobytů na území statutárního města Plzeň

Rezidence poskytují prostor pro individuální i týmovou uměleckou práci. Projekt uměleckých tvůrčích rezidencí je místem pro setkávání umělců. Nabízejí prostor pro vytváření kontaktů mezi zdejším uměleckým prostředím a umělci z celého světa.

Příjem žádostí:

 • Žádosti mohou zájemci odevzdávat průběžně od 3. února 2024 do 29. února 2024 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem je právnická osoba, která je registrována dle právních předpisů platných v ČR a realizuje rezidence na území statutárního města Plzně.
 • Žadatelem nemohou být organizační složky státu, obce, územní samosprávné celky a statutárním městem Plzeň zřízené (vyjma příspěvkových organizací vyšších územně samosprávných celků).

Typy podporovaných projektů:

 • Rezidence je realizována v nejrůznějších prostorech centra města Plzně (požadované veřejné prostory) tak, aby byla zachována hlavní idea rezidence, a to následná prezentace umění a kultury ve veřejném prostoru. Prostory mohou být jak městské, tak ve vlastnictví třetích osob.
 • Preferované oblasti umění:
  • literatura, výtvarné umění, hudba, divadlo, tanec, design.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše požadované i poskytnuté dotace činí 20 000 Kč,
 • maximální výše požadované i poskytnuté dotace činí 50 000 Kč včetně.
 • Z dotace bude hrazeno maximálně 70 % celkových nákladů rezidence (dojde-li při realizaci rezidence ke snížení skutečných celkových nákladů rezidence oproti plánu, nesmí být z dotace hrazeno více než 70 % těchto skutečných nákladů; část dotace přesahující 70%
  podíl na celkových nákladech bude v rámci vyúčtování dotace poskytovateli vrácena zpět na jeho bankovní účet).
 • Výše podpory na produkci audiovizuálních děl nesmí přesáhnout 50 % skutečných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Dotační prostředky lze použít na úhradu způsobilých nákladů pouze po dobu stanovenou ve smlouvě o poskytnutí dotace. Stanovená doba vychází z předloženého projektu a časového rozmezí jeho realizace. Nejdříve však od 1. ledna 2024 a nejdéle do 31. 12. 2024.
 • Jeden žadatel může v tomto dotačním programu podat maximálně 1 žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru