Přeskočit na obsah

Dotační program na poskytování grantů pro oblast životního prostředí a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty města Ústí nad Labem

Dotace slouží k podpoře jednotlivých či pravidelných/soustavných celoročních činností environmentálních vzdělávacích, výchovných a osvětových akcí a aktivit zaměřených na ochranu ovzduší. Dílčím cílem je zároveň podpora školních projektů v této oblasti a podpora vzájemné spolupráce mezi školami či jinými organizacemi.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena  od 2. 5. do 29. 6. 2018.

Příjemci podpory:

  • Právnická osoba školského zařízení (tj. mateřské školy, základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a vysoké školy) se sídlem na území statutárního města Ústí nad Labem nebo se sídlem na území ČR, jejíž aktivita a akce je realizována na území statutárního města Ústí nad Labem a je zaměřena na občany města Ústí nad Labem.
  • Neziskové organizace zaměřené na EVVO a ochranu životního prostředí právnická osoba, která má charakter neziskové organizace, se sídlem na území statutárního města Ústí nad Labem nebo se sídlem na území ČR, jejíž aktivita a akce je realizována na území statutárního města Ústí nad Labem a je zaměřena na občany města Ústí nad Labem.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora jednotlivých či pravidelných/soustavných celoročních činností environmentálních vzdělávacích, výchovných a osvětových akcí a aktivit zaměřených na ochranu ovzduší.
  • Podpora školních projektů v této oblasti a podpora vzájemné spolupráce mezi školami či jinými organizacemi.
  • Podpora specifikované pravidelné/soustavné celoroční činnosti neziskových organizací v oblasti environmentální výchovy.
  • Vzdělávání a osvěty v oblasti životního prostředí se zaměřením na ochranu ovzduší.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše požadovaného a poskytnutého grantu činí 20 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Subjekt, který žádá o grant, může podat max. 1 žádost na příslušný kalendářní rok.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru