Přeskočit na obsah

Dotační program na výměnu kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v Jihomoravském kraji II

Cílem dotačního programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji prostřednictvím finanční podpory výměny nevyhovujících zdrojů vytápění u nízkopříjmových domácností.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí: od 01. 08. 2023 od 10.00 h do 30. 08. 2024.

Příjemci podpory:

 •  Vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě, nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, který zároveň v rodinném domě, bytu nebo trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí, tzn. kde se žadatel, jako fyzická osoba, trvale zdržuje, kde skutečně bydlí. Pokud zde nemá trvalý pobyt, v žádosti čestně prohlásí, že má v nemovitosti bydliště.
 • Vlastník nebo spoluvlastník výše uvedené nemovitosti může být žadatelem v následujících případech: 
  • 1. Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně.
   2. Žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 01. 01. 2022 do doby podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu).

Typy podporovaných aktivit:

 • Novým zdrojem se pro účely této dotace rozumí: 
  • tepelné čerpadlo,
  • kotel výhradně na biomasu s automatickým přikládáním (např. štěpka, pelety),
  • kotel výhradně na biomasu s ručním přikládáním3 (např. kusové dřevo).

Forma a výše podpory:

 • Celková finanční alokace projektu činí 63 294 000 Kč
 • Výše finanční podpory činí 95 % z celkových způsobilých výdajů s následujícími limity.
 • Kotel na biomasu s ruční dodávku paliva 130 000 Kč.
 • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 130 000 Kč.
 • Tepelné čerpadlo — 180 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Lhůta na dokončení realizace dílčího projektu a odevzdání finančního vypořádání je stanovena na 2 roky od data schválení žádosti v orgánech Jihomoravského kraje. Zároveň je však pro dokončení realizace všech dílčích projektů a odevzdání finančního vypořádání stanoveno nejzazší datum 30. 06. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru