Přeskočit na obsah

Dotační program Obce Stružnice — Podpora řešení likvidace splaškových vod v obytných domech nepodnikatelských subjektů v obci Stružnice

Dotace na zlepšení životního prostředí v oblasti pročištění odpadních vod podporou výstavby domovních ČOV, jako náhrada za septiky a jiné nevyhovující způsoby likvidace splaškových vod.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 6. 2024 do 27. 6. 2024.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba:
  • vlastník budovy s trvalým pobytem v obci Stružnice, ke které je ČOV zřízena,
  • vlastník trvale obydleného rekreačního objektu, ke kterému je ČOV zřízena,
  • vlastník bytu v bytovém domě (osobní nebo družstevní vlastnictví), ke kterému je ČOV zřízena.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zlepšení životního prostředí v oblasti pročištění odpadních vod podporou výstavby domovních ČOV, jako náhrada za septiky a jiné nevyhovující způsoby likvidace splaškových vod.
 • Příjemce dotace musí ČOV realizovat na území obce Stružnice pro budovu určenou k trvalému bydlení, pro trvale obydlený rekreační objekt a pro bytové domy s byty v osobním nebo družstevním vlastnictví na území obce Stružnice.

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace dle technických ukazatelů činí: 
  • objekt s nejvýše 2 byty – max. 35 000 Kč, nejvýše však 50 % uznatelných nákladů vč. DPH,
  • objekt s 3 až 8 byty – max. 45 000 Kč, nejvýše však 40 % uznatelných nákladů vč. DPH,
  • objekt s 9 a více byty – max. 55 000 Kč, nejvýše však 30 % uznatelných nákladů vč. DPH

Specifika a omezení:

 • Žádost o dotaci na realizaci ČOV může být podána nejvýše do 3 let po vydání rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení k užívání ČOV nebo zahájení provozu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru