Přeskočit na obsah

Dotační program „OBCHŮDEK 2021+ v Plzeňském kraji“

Účelem Programu je udržení provozu maloobchodu v obcích do 1000 obyvatel, nebo v obcích do 3000 obyvatel, jejichž místní část/části mají méně než 1000 obyvatel a na jejichž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna spadající do CZ-NACE 47.11 Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 10. 1. do 18. 1. 2022 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o poskytnutí dotace z toho Programu může být podnikatelský subjekt (podnikající právnická či fyzická osoba nebo obec), který provozuje maloobchodní prodejnu, která se nachází v obci Plzeňského kraje do 1000 obyvatel, nebo v obci Plzeňského kraje do 3000 obyvatel, jejíž část/ti obce (místní část1 ) mají do 1000 obyvatel a zároveň se na jejím území nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna spadající do CZ-NACE 47.11 Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem/důvodem poskytnutí podpory z tohoto Programu je zachování dostupnosti prodejen potravin umístěných ve venkovských obcích na území Plzeňského kraje. Tato služba je často pro jejího provozovatele ztrátová, přesto je její zachování důležité, protože pro poměrně velkou skupinu obyvatel neexistuje náhrada, a nemohou z objektivních důvodů tuto službu využít v nejbližších větších obcích a městech. Místní obchod je pro starší či nemocné občany často jedinou šancí, jak si nakoupit základní potraviny. Navíc jde mnohdy o jediné místo v obci, kde se občané scházejí a udržují sociální kontakt.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace na jednu maloobchodní prodejnu je 50 000 Kč. Maximální výše na jednu maloobchodní prodejnu je 100 000 Kč.
  • Maximální procentuální podíl dotace na celkových způsobilých nákladech projektu je 70 %. Podíl příjemce dotace činí 30 %, tzn., že na realizaci projektu musí být zajištěno podílové financování z rozpočtu Žadatele/Příjemce a z dalších zdrojů v takové výši tak, aby spolu s poskytnutou dotací bylo finančně kryto 100 % způsobilých nákladů Projektu.

Specifika a omezení:

  • Za rozhodné období, k němuž se vztahuje podpora z tohoto Programu, se považuje období od 1. ledna 2021 do 31. října 2021.
  • Na jednu prodejnu může být podána vždy jen jedna Žádost, tzn., že Žadatel může podat za každou maloobchodní prodejnu splňující kritéria Programu samostatnou žádost o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru