Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Dotační program Ochrana přírody v Plzeňském kraji

environmental-protection-326923__340
Share Button

Účelem dotačního programu je podpořit regionální projekty, činnosti a opatření, které napomůžou ke zlepšení stavu přírodního prostředí Plzeňského kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 2. 2020 do 23. 2. 2020.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci může být fyzická nebo právnická osoba. Podmínkou je realizace projektu na území Plzeňského kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Praktická opatření ke zvyšování, případně zachování druhové rozmanitosti,
 • ochrana biotopů a stanovišť zvláště chráněných a vzácných druhů,
 • údržba významných stromů a jejich skupin v zastavěném území sídel a ve volné krajině, kdy významným stromem se rozumí jedinec utvářející krajinný ráz místa a který má v místě významnou nebo nenahraditelnou společenskou funkci dřevin ve smyslu § 1 písm. b) vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů,
 • výsadba geograficky původních dřevin ve volné krajině, včetně liniové výsadby ovocných stromů,
 • iniciativy vedoucí k zachování původních krajových odrůd ovocných dřevin a zakládání, obnova a údržba extenzivních (neprodukčních) sadů ve volné krajině se zaměřením na původní krajové odrůdy ovocných dřevin,
 • údržba a zřizování naučných stezek s tématem ochrany přírody.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků pro tento dotační program na rok 2020 činí 2 000 000 Kč.
 • Výše dotace:
  • do výše 90 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu, maximálně však 50 000 Kč na jeden podpořený projekt.

Specifika a omezení:

 • Dotace se poskytuje pouze na uznatelné náklady realizace projektu vzniklé v období od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2020.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>