Přeskočit na obsah

Dotační program Olomouckého kraje pro oblast protidrogové prevence

Cílem dotačního programu je podpora činnosti služeb působících v oblasti primární, sekundární a terciární protidrogové prevence v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotace je stanovena od 4. 4. 2023 do 14. 4. 2023 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

 • Dotační titul 10_02_01_ Kontaktní a poradenské služby a terénní programy.
 • I. právnická osoba, jejímž předmětem činnosti, které se týká požadovaná dotace, je poskytování odborné péče osobám s adiktologickou poruchou a jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, nebo
 • II. právnická osoba, jejímž předmětem činnosti, které se týká požadovaná dotace je poskytování odborné péče osobám s adiktologickou poruchou a jejíž sídlo ani provozovna se nenachází v územním obvodu Olomouckého kraje, ale výstupy navrhované činnosti, na niž je požadována dotace, budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje
 • Dotační titul 10_02_02_ Ambulantní léčba.
 • I. právnická osoba, jejímž předmětem činnosti, které se týká požadovaná dotace, je poskytování odborné péče osobám s adiktologickou poruchou a jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, nebo
 • II. právnická osoba, jejímž předmětem činnosti, které se týká požadovaná dotace je poskytování odborné péče osobám s adiktologickou poruchou a jejíž sídlo ani provozovna se nenachází v územním obvodu Olomouckého kraje, ale výstupy navrhované činnosti, na niž je požadována dotace, budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje
 • Dotační titul 10_02_03_ Doléčovací programy.
 • I. Právnická osoba, jejímž předmětem činnosti, které se týká požadovaná dotace, je poskytování odborné péče osobám s adiktologickou poruchou a jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, nebo
 • II. právnická osoba, jejímž předmětem činnosti, které se týká požadovaná dotace je poskytování odborné péče osobám s adiktologickou poruchou a jejíž sídlo ani provozovna se nenachází v územním obvodu Olomouckého kraje, ale výstupy navrhované činnosti, na niž je požadována dotace, budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje
 • Dotační titul 10_02_04 — Specifická selektivní a indikovaná primární prevence.
 • I. Právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je realizace programů primární prevence a jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, nebo
 • II. Právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je realizace programů primární prevence a jejíž sídlo ani provozovna se nenachází v územním obvodu Olomouckého kraje, ale výstupy navrhované činnosti budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační program 10_02_Program pro oblast protidrogové prevence v roce 2023 se dělí na tyto dotační tituly: 
  • Dotační titul 10_02_01_ Kontaktní a poradenské služby a terénní programy.
  • Dotační titul 10_02_02_ Ambulantní léčba.
  • Dotační titul 10_02_03_ Doléčovací programy.
  • Dotační titul 10_02_04_ Specifická selektivní a indikovaná primární prevence.

Forma a výše podpory:

 • Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 2 625 00 Kč, z toho na dotační titul 10_02_01_ Kontaktní a poradenské služby a terénní programy je určena částka 1 825 000 Kč.
 • Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 2 625 000 Kč, z toho na dotační titul 10_02_02_ Ambulantní léčba je určena částka 300 000 Kč.
 • Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 2 625 000 Kč, z toho na dotační titul 10_02_03_ Doléčovací programy je určena částka 300 000 Kč.
 • Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 2 625 000 Kč, z toho na dotační titul 10_02_04_ Specifická selektivní a indikovaná primární prevence 200 000 Kč.
 • Pro všechny programy: 
  • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 50 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 200 000 Kč.
  • Povinná spoluúčast žadatele není požadována.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat více žádostí na různé činnosti.
 • Na tutéž činnost v rámci vyhlášeného dotačního titulu však žadatel může podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru