Přeskočit na obsah

Dotační program Olomouckého kraje pro oblast protidrogové prevence

Cílem dotačního programu je podpora činnosti služeb působících v oblasti primární, sekundární a terciární protidrogové prevence v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotace je stanovena od 13. 5. 2024 do 20. 5. 2024 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak. 

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba, kterou je: 
  • I. právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je poskytování odborné péče osobám s adiktologickou poruchou a jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, nebo
  • II. právnická osoba, jejímž předmětem činnost je poskytování odborné péče osobám s adiktologickou poruchou a jejíž sídlo se nenachází v územním obvodu Olomouckého kraje, ale navrhovaná činnost bude realizována v územním obvodu Olomouckého kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační program 10_02_Program pro oblast protidrogové prevence v roce 2024 se dělí na tyto dotační tituly: 
  • Dotační titul 10_02_01_ Podpora kontaktních a poradenských služeb a terénních programů.
   Dotační titul 10_02_02_ Podpora ambulantní léčby a doléčovacích programů.
   Dotační titul 10_02_03_ Podpora specifické selektivní a indikované primární prevence.

Forma a výše podpory:

 • Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 3 450 000 Kč, z toho na dotační titul 10_02_02_ Podpora ambulantní léčby a doléčovacích programů je určena částka 1 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 200 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat více žádostí na různé činnosti.
 • Na tutéž činnost v rámci vyhlášeného dotačního titulu však žadatel může podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru