Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Dotační program Olomouckého kraje pro oblast protidrogové prevence

shutterstock_152094455.jpg
Share Button

Cílem dotačního programu je podpora činnosti služeb působících v oblasti primární, sekundární a terciární protidrogové prevence v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotace je stanovena od 9. 4. 2020 do 27. 4. 2020 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je poskytování odborné péče osobám s adiktologickou poruchou a jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje.
 • Právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je poskytování odborné péče osobám s adiktologickou poruchou a jejíž sídlo ani provozovna se nenachází v územním obvodu Olomouckého kraje, ale výstupy navrhované činnosti budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost.

Typy podporovaných projektů:

 • Kontaktní a poradenské služby je podpora a rozvoj sítě Kontaktních a poradenských služeb v Olomouckém kraji, jejichž cílovou skupinou jsou uživatelé nelegálních návykových látek, hazardní/patologičtí hráči, uživatelé alkoholu a tabáku nebo osoby ohrožené závislostním chováním.
  • Kontaktní a poradenské služby.
  • Terénní programy.
  • Ambulantní léčba.
  • Doléčovací programy.
  • Specifická selektivní a indikovaná primární prevence.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 400 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat více žádostí na různé činnosti.
 • Na tutéž činnost v rámci vyhlášeného dotačního titulu však žadatel může podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>