Přeskočit na obsah

Dotační program Olomouckého kraje pro sociální oblast

Dotace na prevenci kriminality, integraci romských komunit, poskytování sociálních služeb, kterou lze získat v dotačním programu pro Olomoucký kraj. Dotace je poskytována za účelem zvýšení bezpečnosti s využitím prvků prevence kriminality, zajištění dostupnosti vybraných registrovaných sociálních služeb a zajištění aktivit směřujících k prevenci či zmínění následků sociálního vyloučení v lokalitách kraje s vysokou koncentrací osob dlouhodobě nezaměstnaných a osob s nízkou kvalifikací obtížně umístitelných na trhu práce.

Příjem žádostí:

 • Pro podporu v oblasti Prevence kriminality je do 30. 4. 2014 do 12:00 hod.
 • Pro podporu v oblasti Poskytování sociálních služeb je do 6. 6. 2014 do 12:00 hod.
 • Pro podporu v oblasti Integrace romských komunit je do 6. 6. 2014 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obce a svazky obcí.
 • Nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Pro Prevenci kriminality:
  • Nákup kamerových dohlížecích systémů.
  • Nákup zabezpečovacích a vyhodnocovacích systémů.
  • Nákup mříží.
  • Nákup osvětlení.
  • Nákup oplocení.
 • Pro Poskytování sociálních služeb:
  • Realizace základních činností při poskytování sociálních služeb.
 • Pro Integraci romských komunit:
  • Vzdělávací aktivity pro příslušníky romských komunit.

  • Aktivity směřující ke zvýšení zaměstnanosti příslušníků romských komunit.
  • Aktivity zaměřené na sociální prevenci – zejména v sociálně vyloučených lokalitách.

Formy a výše podpory:

 • Celková alokace zdrojů činí 4 950 000 Kč.
 • Limit finančních prostředků pro oblast podpory Poskytování sociálních služeb činí 4 000 000 Kč.
  • Maximální výše dotace projektu: 500 000 Kč.
  • Minimální výše dotace projektu: 25 000 Kč.

  • Maximální podíl dotace na nákladech projektu: 100 %.
 • Limit finančních prostředků pro oblast podpory 

  Integrace romských komunit činí 150 000 Kč.

  • Maximální výše dotace projektu: 100 000 Kč.
  • Minimální výše dotace projektu: 30 000 Kč.
  • Maximální podíl dotace na nákladech projektu: 100 %.
 • Limit finančních prostředků pro oblast podpory Prevence kriminality činí 800 000 Kč.
  • Maximální výše dotace projektu: 
   • Investiční dotace: 200 000 Kč.
   • Neinvestiční dotace: 100 000 Kč.
  • Minimální výše dotace projektu: 
   • Investiční dotace: 40 000 Kč.
   • Neinvestiční dotace: 30 000 Kč.
  • Maximální podíl dotace na nákladech projektu: 100 %

Specifikace a omezení:

 • Podpora je poskytována pouze žadatelům v Olomouckém kraji.
 • Maximální podíl dotace na nákladech ve všech třech oblastech podpory činí 100 %.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru