Přeskočit na obsah

Olomoucký kraj — Podpora infrastruktury sociální služeb na území Olomouckého kraje

Cílem dotačního programu je podpora projektů v sociální oblasti směřujících ke zkvalitnění života občanů v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba: která je registrovaným poskytovatelem pobytových, terénních nebo ambulantních sociálních služeb (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) s místem poskytování v územním obvodu Olomouckého kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Podporované projekty investiční stavební: 
  • 2.2.1.rekonstrukce a úpravy prostorového zázemí pro poskytování sociálních služeb, které povedou zejména ke zkvalitnění materiálnětechnických podmínek sociálních služeb, splnění povinností stanovených právními předpisy (např. elektronická požární signalizace) nebo dosažení energetických úspor (např. instalace fotovoltaiky, rekonstrukce kotelen),
  • 2.2.2. kofinancování pořízení nemovitostí pro účely poskytování sociálních služeb komunitního typu.
 • Podporované projekty investiční nestavební: 
  • 2.2.3. pořízení dlouhodobého hmotného majetku nad 40 000 Kč, zejména polohovacích lůžek, plošin, nájezdových ramp,
  • 2.2.4. pořízení vozidel za účelem přepravy za uživatelem nebo převozu uživatele.

Formy a výše podpory:

 • Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 17 520 753 Kč.
 • Minimální výše dotace na jednu akci dle odst. 2.2.1. a 2.2.2. činí 200 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jednu akci dle odst. 2.2.3. a 2.2.4 činí 100 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci dle odst. 2.2.1. a 2.2.2. činí 2 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci dle odst. 2.2.3. a 2.2.4 činí 500 000 Kč.

Specifikace a omezení:

 • Žadatelem v dotačním programu nemůže být: fyzická osoba, obec, dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace.
 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu 08_04_Podpora infrastruktury sociálních služeb na území Olomouckého kraje II. podat dvě žádosti na různé akce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru