Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Dotační program Podpora činnosti destinačních organizací v turistických oblastech Jihomoravského kraje

informační centrum
Share Button

Dotace na podporu činnosti certifikovaných destinačních organizací ve vymezených turistických oblastech Jihomoravského kraje.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné podávat od 13. 04. 2020 – 22. 04. 2020.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem může být právnická osoba, která splňuje podmínky certifikace stanovené vyhlašovatelem uvedené v dotačním programu.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora činnosti certifikovaných destinačních organizací ve vymezených turistických oblastech Jihomoravského kraje, kde v každé turistické oblasti Jihomoravského kraje byla certifikována jedna destinační organizace, a podpora aktivit těchto destinačních organizací v souladu s plněním strategických dokumentů a akčních plánů DMO. Dotace má charakter neinvestiční finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje.
  • Podpora činnosti již vzniklých destinačních organizací v turistických oblastech Jihomoravského kraje za účelem řízení, koordinace, komunikace a kooperace cestovního ruchu. Cílem je vytvoření ucelené nabídky produktů a aktivit, jejich efektivní marketing, a to za spolupráce jednotlivých subjektů v cestovním ruchu v destinaci.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace na jeden projekt je 50 tis. Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt je 500 tis. Kč.
  • Finanční spoluúčast příjemce na realizaci činnosti není požadována.

Specifika a omezení:

  • Dotace lze čerpat na uznatelné výdaje vzniklé ode 1. 5. 2020 do 30. 06. 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>