Přeskočit na obsah

Dotační program Podpora činnosti destinačních organizací v turistických oblastech Jihomoravského kraje

Dotace na podporu činnosti certifikovaných oblastních organizací destinačního managementu ve vymezených turistických oblastech Jihomoravského kraje, a podpora aktivit těchto DMO v souladu s plněním strategických dokumentů a akčních plánů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat od 20. 05. 2024 od 8:00 hod. do 31. 05. 2024 do 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem může být právnická osoba, která doloží kopii platného rozhodnutí o certifikaci Kategorizace organizací destinačního managementu v kategorii oblastní organizace destinačního managementu vydané Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism v originále nebo úředně ověřené kopii.

Typy podporovaných projektů:

 • Cílem dotačního programu je podpořit činnost vzniklých DMO v turistických oblastech Jihomoravského kraje za účelem řízení, koordinace, komunikace a kooperace cestovního ruchu. Cílem je vytvoření ucelené nabídky produktů a aktivit, jejich efektivní marketing, a to za spolupráce jednotlivých subjektů v cestovním ruchu v destinaci.
 • Účelem dotace je podpora činnosti certifikovaných oblastních organizací destinačního managementu ve vymezených turistických oblastech Jihomoravského kraje, a podpora aktivit těchto DMO v souladu s plněním strategických dokumentů a akčních plánů. V každé turistické oblasti Jihomoravského kraje může být podpořena jedna certifikovaná DMO. Dotace má charakter neinvestiční finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt je 50 tis. Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí: 
  • a) 700 000 Kč pro DMO v turistické oblasti Moravský kras a okolí; Brno a okolí; Pálava; LVA a Hustopečsko;
  • b) 1 000 000 Kč pro DMO v turistické oblasti Slovácko; Znojemsko a Podyjí, které se nacházejí v hospodářsky a sociálně ohroženém území Jihomoravského kraje. Hospodářsky a sociálně ohroženým územím Jihomoravského kraje jsou správní obvody ORP: Veselí nad Moravou, Hodonín, Kyjov, Moravský Krumlov, Znojmo.
 • Finanční spoluúčast příjemce na realizaci činnosti není požadována.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci tohoto dotačního programu podat pouze jednu žádost, a to pro turistickou oblast, na jejímž území se nachází sídlo žadatele. Za každou turistickou oblast může být schválena pouze jedna žádost.
 • Dotace lze čerpat na uznatelné výdaje vzniklé od 01. 07. 2024 do 30. 06. 2025 mimo mzdových výdajů, které lze čerpat do 30. 07. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru