Přeskočit na obsah

Dotační program Podpora činnosti destinačních organizací v turistických oblastech Jihomoravského kraje

Dotace na podporu činnosti certifikovaných destinačních organizací ve vymezených turistických oblastech Jihomoravského kraje, kde v každé turistické oblasti Jihomoravského kraje byla certifikována jedna destinační organizace, a podpora aktivit těchto destinačních organizací v souladu s plněním strategických dokumentů a akčních plánů. Dotace má charakter neinvestiční finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné podávat od 25. 04. 2022 do 22. 12. 2022 do 13:00.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem může být právnická osoba, která splňuje podmínky certifikace stanovené vyhlašovatelem uvedené v dotačním programu.

Typy podporovaných projektů:

  • Cílem dotačního programu je podpořit činnost vzniklých DMO v turistických oblastech Jihomoravského kraje za účelem řízení, koordinace, komunikace a kooperace cestovního ruchu. Cílem je vytvoření ucelené nabídky produktů a aktivit, jejich efektivní marketing, a to za spolupráce jednotlivých subjektů v cestovním ruchu v destinaci
  • Účelem dotace je podpora činnosti certifikovaných oblastních organizací destinačního managementu ve vymezených turistických oblastech Jihomoravského kraje, a podpora aktivit těchto DMO v souladu s plněním strategických dokumentů a akčních plánů. V každé turistické oblasti Jihomoravského kraje může být podpořena jedna certifikovaná DMO. Dotace má charakter neinvestiční finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace na jeden projekt je 50 tis. Kč.
  • Maximální výše dotace na jeden projekt je 500 tis. Kč.
  • Finanční spoluúčast příjemce na realizaci činnosti není požadována.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může v rámci tohoto dotačního programu podat pouze jednu žádost, a to pro turistickou oblast, na jejímž území se nachází sídlo žadatele. Za každou turistickou oblast může být schválena pouze jedna žádost.
  • Činnost je možné realizovat nejpozději do 30. 6. 2023, mimo mzdových výdajů, které lze čerpat do 30. .

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru