Přeskočit na obsah

Dotační program Podpora infrastruktury a propagace cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji

Dotace na podporu agroturistiky v Moravskoslezském kraji jako formy turistiky bezprostředně spjaté s přírodou, aktivním odpočinkem, relaxací, poznáním, folklorem a autentickou atmosférou venkova.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena  od 2. 1. 2024 do 12. 1. 2024.

Příjemci podpory:

 • DT č.1 — fyzická osoba – podnikatel, obchodní společnosti (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.), spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby.
 • DT č. 2 — spolky.
 • DT č. 3 — Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik (IČ: 14450216), AquaKlim, s.r.o. (IČ: 27849562), Lázně Darkov, a.s. (IČ: 61974935).

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem je podpora agroturistiky v Moravskoslezském kraji jako formy turistiky bezprostředně spjaté s přírodou, aktivním odpočinkem, relaxací, poznáním, folklorem a autentickou atmosférou venkova. Podpora této oblasti přinese významný multiplikační efekt pro další rozvoj turistiky v našem kraji (Dotační titul č. 1).
 • Cílem je podpora rozvoje doprovodné infrastruktury pro vodáky podél splavných toků řek na území Moravskoslezského kraje, která bude sloužit jako zázemí pro individuální i skupinové sjíždění řek (Dotační titul č. 2).
 • Cílem je podpora lázní v Moravskoslezském kraji, které přispívají k rozvoji cestovního ruchu v regionu (dotační titul č. 3).
 • Důvodem realizace tohoto dotačního programu je podpořit oblasti Moravskoslezského kraje s velkým potenciálem pro rozvoj určitých forem cestovního ruchu, zkvalitnit vybavenost těchto oblastí a zvýšit povědomí o turistických atraktivitách v těchto oblastech.
  • Dotační titul č. 1: Podpora agroturistiky.
  • Dotační titul č. 2: Podpora vodácké turistiky.
  • Dotační titul č. 3: Podpora lázeňství.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace je:
  • u dotačního titulu č. 1: 100 000 Kč,
  • u dotačního titulu č. 2: 100 000 Kč,
  • u dotačního titulu č. 3: 100 000 Kč,
 • maximální výše dotace je:
  • u dotačního titulu č. 1: 200 000 Kč,
  • u dotačního titulu č. 2: 250 000 Kč,
  • u dotačního titulu č. 3: 250 000 Kč.
 • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně ve výši 70 %.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu (týká se všech dotačních titulů) může být zahájena nejdříve 1. 1. 2024 a ukončení musí být nejpozději:
  • v případě dotačního titulu č. 1 do 31. 10. 2024.
  • v případě dotačního titulu č. 2 do 30. 6. 2025.
  • v případě dotačního titulu č. 3 do 31. 10. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru