Přeskočit na obsah

Dotační program — Podpora jednotek SDH obcí Pardubického kraje

Cílem poskytnutí dotací je zlepšení materiálně – technického vybavení jednotek SDH obcí při naplňování koncepce požární ochrany kraje a nařízení kraje, kterým se vydává požární poplachový plán kraje a nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, obojí ve znění pozdějších předpisů.

Příjem žádostí:

  • a) Na rok 2021 pouze v jednom termínu – od 1. května do 30. června 2021,
  • b) na roky 2022 – 2024, pro I. kolo – od 1. listopadu do 31. prosince předcházejícího kalendářního roku,
  • c) na roky 2022 – 2024, pro II. kolo – od 1. května do 30. června příslušného kalendářního roku.

Příjemci podpory:

  • Obce Pardubického kraje (zřizovatelé JSDH).

Typy podporovaných projektů:

  • Zlepšení materiálně – technického vybavení jednotek SDH obcí.
  • Dotace jsou určeny výhradně na pořízení, opravu, údržbu, revizi, úpravu nebo rekonstrukci požární techniky a věcných prostředků požární ochrany s tím, že konkrétní částka a účel poskytované dotace jsou vždy uvedeny ve veřejnoprávní smlouvě.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše poskytované dotace, představující podíl 70 % pořizovací ceny, včetně DPH, činí 4 000 Kč.
  • Předpokládaná výše peněžních prostředků určených na dotační program v období 2021 až 2024 činí ročně 5 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Dotace nesmí být použita na krytí sportovních a kulturních aktivit v požární ochraně (např. požární sport apod.), činnost spolků působících na úseku požární ochrany a na výstavbu, opravu a vybavení požárních zbrojnic obcí nebo jiných nemovitostí.
  • Požární technika musí zůstat v majetku obce po dobu nejméně 3 let.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru