Přeskočit na obsah

Dotační program Podpora kempování v Moravskoslezském kraji

Dotace na podporu rozvoje sítě karavanových stání na území Moravskoslezského kraje a také zkvalitnění infrastruktury kempů, která přispěje ke zvýšení komfortu návštěvníků kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od  2. 1. 2024 do 12. 1. 2024.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci pozemků vhodných k vytvoření karavanových stání a vlastníci nebo provozovatelé kempů a rekreačních areálů umožňujících stání karavanům.
 • Právní forma: fyzická osoba – podnikatel, obec, svazek obcí, příspěvkové organizace obcí, obchodní společnosti (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.), spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem programu je podpora rozvoje sítě karavanových stání na území Moravskoslezského kraje a také zkvalitnění infrastruktury kempů, která přispěje ke zvýšení komfortu návštěvníků kraje.
 • Pro účely dotačního programu se pod pojmem karavanové stání rozumí místo pro krátkodobé stání (obvykle 1 až 3 dny) obytných automobilů a obytných přívěsů, které je vybaveno potřebnou servisní technologií. Servisní technologie zahrnuje výlevku chemického WC, výpusť odpadní vody, elektrické přípojky, vodovodní přípojky, případně technologii pro automatizovaný výběr poplatků za stání a využití servisní technologie.
 • Budou podporovány tyto aktivity:
  • vybudování karavanového stání včetně související servisní technologie
   Minimální velikost karavanového stání musí být pro 2 karavany (minimální rozměr jednoho místa pro obytné auto 9 × 5 m a pro obytný přívěs 18 × 5 m).
  • rekonstrukce nebo rozšíření sociálního zázemí stávajícího kempu/karavanového stání (sprchy, WC, umývárny, kuchyňky, elektropřípojky, osvětlení, apod.);
  • rekonstrukce nebo vybudování sportovního zázemí stávajícího kempu/karavanového stání (průlezky, hrací prvky, venkovní posilovna, hřiště pro různé sportovní aktivity apod.);
  • rekonstrukce nebo vybudování orientačního systému v rámci kempu/karavanového stání, informačních tabulí o turistických cílech, vybudování veřejně dostupné wifi sítě; osazení dopravních značek, vybudování nebo modernizace osvětlení
  • propagace kempu/karavanového stání.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace je 100 000 Kč a maximální výše dotace je 700 000 Kč.
 • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně ve výši 70 %.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu může být zahájena nejdříve 1. 1. 2024 a ukončena nejpozději do 30. 6. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru