Přeskočit na obsah

Dotační program Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji

Dotační program je zaměřen zejména na podporu zachování provozu obchodů se základními potravinami a smíšeným zbožím na venkově v malých obcích.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je od 12. 02. 2024, 8:00 hod. do 01. 03. 2024 do 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obec s méně než 750 obyvateli.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora oblasti udržitelného rozvoje venkova, zejména zachování základní funkce poskytovaných služeb na venkově a udržení kvality života venkovských obyvatel.
 • Dotační program je zaměřen na udržení chodu venkovských prodejen v místech, kde jediná prodejna potravin bez podpory obce není schopna pokračovat v provozu.
 • Cílem dotačního programu je zachovat základní funkce v oblasti veřejné správy na venkově s ohledem na kvalitu života.
 • Dotační program je zaměřen zejména na podporu zachování provozu obchodů se základními potravinami a smíšeným zbožím na venkově v malých obcích.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Jihomoravského kraje pro realizaci dotačního programu činí 3 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jednu akci činí 25 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci činí 100 000 Kč.
 • Maximální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích akce činí 50 % celkových uznatelných výdajů akce vynaložených v kalendářním roce 2024.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat v rámci tohoto dotačního programu jen jednu žádost o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru