Přeskočit na obsah

Dotační program Podpora rodinné politiky na úrovni obcí pro JMK

Dotace na podporu rodinné politiky jsou určeny pro obce a města na území Jihomoravského kraje. Cílem dotačního programu je podpora pro-rodinných aktivit na úrovni obcí v Jihomoravském kraji v souladu s Koncepcí rodinné politiky Jihomoravského kraje v oblastech: podpora partnerských a rodičovských kompetencí a stability rodiny, podpora harmonizace rodinného a profesního života, podpora utváření pro-rodinného klimatu, podpora zdravého životního stylu.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné podávat každoročně do 28.2. do 14.00 hod.

Příjemci podpory:

  • Obce a města na území Jihomoravského kraje.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace na jeden projekt: 20 000 Kč. 
  • Maximální výše dotace na jeden projekt: 50 000 Kč.

Typy podporovaných projektů:

  • Aktivity vztahující se k propagaci 20. výročí Mezinárodního roku rodiny, založení a rozvoj Family Pointů v obcích, koncepční a informační činnost (zpracování koncepce rodinné politiky, plánu rozvoje rodinné politiky, analýz rozvoje bydlení, tvorba propagačních materiálů, organizace kulatých stolů, podpora účasti v soutěži Obec přátelská rodině apod., vč. personálního zabezpečení koordinace rodinné politiky v obcích), inovativní formy péče o předškolní děti.

Specifika a omezení:

  • Pouze pro Jihomoravský kraj.

Doplňující informace:

  • Podívejte se také na článek k této výzvě, který zjednodušeně informuje o dotačních možnostech.

Jedná se o předběžné znění na základě výzvy z minulého roku. Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru