Přeskočit na obsah

Dotační program Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče pro JMK

Podpora subjektů působících zejména v oblasti hudby, tance, divadla, folkloru, uměleckých řemesel, podpora subjektů činných v oblasti nemateriálních statků zapsaných na seznamu UNESCO a podpora zachování a obnovy movitých i nemovitých kulturních památek.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají každoročně od 15. 2. 2019 — 1. 3. 2019 do 14 hodin.

Příjemci podpory:

 • Příjemce podpory může být fyzická nebo právnická osoba vykonávající činnost v oblasti kultury s bydlištěm či sídlem na území Jihomoravského kraje nebo vlastnící na území Jihomoravského kraje movitou či nemovitou kulturní památku.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační titul 1 — Podpora projektů v oblasti kultury.
 • Dotační titul  2 — Podpora projektů v oblasti nemateriálních statků zapsaných do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO).
 • Dotační titul 3 — Podpora projektů v oblasti památkové péče — nemovité kulturní památky.
 • Dotační titul 4 — Podpora projektů v oblasti památkové péče — restaurování nemovitých a movitých kulturních památek.

Forma a výše podpory:

 • Dotační titul 1 — Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč. Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 150 000 Kč.

  Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %.

 • Dotační titul 2 — Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 20 000 Kč. Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100 000 Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele 10 %.
 • Dotační titul 3 — Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 100 000 Kč. Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 500 000 Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %.
 • Dotační titul 4 — Minimální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 25 000 Kč. Maximální výše podpory na jeden projekt/akci/činnost 200 000 Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele 50 %.

Specifika a omezení:

 • Platí pouze pro Jihomoravský kraj.

Doplňující informace:

Jedná se o předběžné znění na základě výzvy z minulého roku. Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru