Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Dotační program Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje

ven
Share Button

Cílem dotačního programu je zachovat základní funkce v oblasti veřejné správy na venkově s ohledem na zlepšení kvality života. Dotační program je zaměřen zejména na podporu budování a obnovy zařízení v majetku obcí, podporu činnosti místních akčních skupin a svazků obcí.

Příjem žádostí:

 •  Lhůta pro podávání žádostí o dotace je od 14. 2. 2020 – 28. 2. 2020.

Příjemci podpory:

 • V dotačním titulu 1, 3, 4, 5 a 7 – obec s méně než 3 000 obyvateli.
 • V dotačním titulu 2 – místní akční skupina.
 • V dotačním titulu 3 a 6 – svazek obcí.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační titul 1 – Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti.
 • Dotační titul 2 – Podpora provozu místních akčních skupin.
 • Dotační titul 3 – Dotace na úroky z úvěrů na výstavbu, obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti.
 • Dotační titul 4 – Zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě.
 • Dotační titul 5 – Obecní knihovny.
 • Dotační titul 6 – Společné integrované projekty, orientační limit 3 mil. Kč.
 • Dotační titul 7 – Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova, údržba a zřizování veřejné zeleně.

Forma a výše podpory:

 • Na dotační program je určena částka 58 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jednu akci činí 25 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci činí:
  • a) u dotačního titulu 1 – 250 000 Kč,
  • b) u dotačního titulu 2 – 100 000 Kč,
  • c) u dotačního titulu 3 –  100 000 Kč,
  • d) u dotačního titulu 4 –  250 000 Kč,
  • e) u dotačního titulu 5 –    50 000 Kč,
  • f) u dotačního titulu 6 –   250 000 Kč,
  • g) u dotačního titulu 7 –  150 000 Kč,
  • Maximální podíl dotace na uznatelných výdajích akce ve všech DT činí 50 % celkových uznatelných výdajů akce vynaložených v kalendářním roce 2020.

Specifika a omezení:

 • Dotovanou akcí musí být pořizován výlučně majetek do vlastnictví žadatele s udržitelností akce minimálně 5 let.
 • Prostředky dotace je možné čerpat na uznatelné výdaje akce vzniklé od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>