Přeskočit na obsah

Dotační program Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje

Cílem dotačního programu je zachovat základní funkce na venkově s ohledem na zlepšení kvality života. Zejména cílí na podporu údržby venkovské zástavby v majetku obcí s důrazem na podporu obnovy občanské vybavenosti a bezpečnosti obyvatel na komunikacích.

Příjem žádostí:

 •  Lhůta pro podávání žádostí o dotace je od 27. 11. 2023 od 8.00 hod. do 08. 01. 2024 do 17.00 hod.

Příjemci podpory:

 • a) V dotačním titulu 1, 4 a 5 – obec s méně než 3 000 obyvateli.
  b) V dotačním titulu 2 – místní akční skupina.
  c) V dotačním titulu 6 – dobrovolný svazek obcí.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační titul 1 – Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, orientační limit 30 mil. Kč.
 • Dotační titul 2 – Podpora regionální produkce, orientační limit 1,9 mil. Kč.
 • Dotační titul 4 – Opravy místních komunikací a zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě, orientační limit 27 mil. Kč.
 • Dotační titul 5 – Obecní knihovny – orientační limit 3,1 mil. Kč.
 • Dotační titul 6 – Společné integrované projekty – orientační limit 3 mil. Kč.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jednu akci činí 25 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci činí: 
  • a) u dotačního titulu 1 – 275 000 Kč,
  • b) u dotačního titulu 2 – 100 000 Kč,
  • c) u dotačního titulu 4 – 275 000 Kč,
  • d) u dotačního titulu 5 – 50 000 Kč,
  • e) u dotačního titulu 6 – 250 000 Kč.
 • Maximální podíl dotace na uznatelných výdajích akce v dotačním titulu 1, 4, 5 a 6 činí 50 %, v dotačním titulu 2 činí 70 % celkových uznatelných výdajů akce vynaložených v kalendářním roce 2024.

Specifika a omezení:

 • Majetek pořízený pomocí poskytnuté dotace nesmí být v průběhu 5 let převeden na jiného vlastníka.
 • Prostředky dotace je možné čerpat na uznatelné výdaje akce vzniklé od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru